Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 14

1

Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Ģeķi saka savā sirdī Dieva nav; tie ir samaitājušies un sagānījušies ar savu darbošanos, neviena nav, kas labu dara.

2

Tas Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, raudzīt, vai jel kas būtu prātīgs, kas meklē Dievu.

3

Bet tie visi atkāpušies, visnotaļ smirdoši tapuši, neviena nav, kas labu dara, nav it neviena.

4

Vai tad nav nekādas atzīšanas tiem ļauna darītājiem, kas ēd manus ļaudis, it kā ēd maizi, bet To Kungu tie nepiesauc?

5

Tad tie bīdamies izbīstas, jo Dievs ir pie tās taisnās cilts.

6

Jūs nievājat nabaga padomu, bet Tas Kungs ir viņa patvērums.

7

Ak! Kaut no Ciānas nāktu Izraēla pestīšana! Kad Tas Kungs atkal atved savus cietuma ļaudis, tad Jēkabs priecāsies un Izraēls līksmosies.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685