A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1391
Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim. Kungs, tu mani pārmani un pazīsti.
2
Tu zini manu sēdēšanu un celšanos, tu proti manas domas no tālienes.
3
Lai eju, lai guļu, tu esi ap mani, un tev zināmi visi mani ceļi.
4
Jo nav ne vārda uz manas mēles; redzi, Kungs, to visu tu zini.
5
Tu meties ap mani pakaļā un priekšā un turi savu roku pār mani.
6
Šī atzīšana man ir visai brīnišķa un augsta, es to nevaru izprast.
7
Kur man būs aiziet no tava Gara, un kur man būs bēgt no tava vaiga?
8
Ja es kāptu debesīs, tad tu tur esi; ja es nogultos ellē, redzi, tu tur arīdzan esi.
9
Ja es ņemtu ausekļa spārnus un paliktu jūras galā.
10
Tad ir tur tava roka mani vadīs, un tava labā roka mani turēs.
11
Ja es sacītu: Lai tumsība mani apklāj un par nakti lai paliek gaisma ap mani:
12
Tad ir tumsība tavā priekšā nebūtu tumša, un nakts spīdētu kā diena, tumsība būtu kā gaisma.
13
Jo tu esi radījis manas īkstis, tu mani esi apsedzis manas mātes miesās.
14
Es tev pateicos, ka es ļoti brīnišķi esmu darīts, brīnišķi ir tavi darbi, un mana dvēsele to it labi zin.
15
Mani kauli tev nebija apslēpti, kad es slepenībā tapu darīts, kad es tapu iztaisīts zemes dziļumos.
16
Tavas acis redzēja mani, vēl neiztaisītu pīti, un visas nākamās dienas bija rakstītas tavā grāmatā, kad vēl nebija nevienas.
17
Cik dārgas man ir tavas domas, ak Dievs! Cik liels ir viņu skaits!
18
Kad tās jāskaita, tad viņu vairāk nekā smiltis. Es uzmostos un vēl esmu pie tevis.
19
Ak Dievs, kaut tu bezdievīgo nokautu, un kaut asinsvainīgie no manis atstātos.
20
Tie par tevi runā ar negantību un tavi ienaidnieki lepojās ar viltu.
21
Vai man nebūs ienīdēt, kas tevi, Kungs, ienīst, un ieriebt, kas pret tevi ceļas?
22
Ienīdēt es tos ienīstu, tie man ir ienaidnieki.
23
Pārbaudi mani, ak Dievs, un atzīsti manu sirdi, izmeklē mani un atzīsti manas domas,
24
Un redzi, vai es esmu negantā ceļā, un vadi mani uz mūžīgu ceļu.