A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 137



1
Pie Bābeles upēm, tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Ciānu.
2
Savas kokles tur pakārām vītolos.
3
Jo mūsu aizvedēji cietumā tur no mums prasīja dziesmas un mūsu spaidītāji līksmību: Dziediet mums dziesmu no Ciānas.
4
Kā mēs varētu dziedāt Tā Kunga dziesmu svešā zemē?
5
Ja es tevi aizmirstu, Jeruzāleme, tad lai mana labā roka top aizmirsta.
6
Mana mēle lai pielīp pie mana zoda, ja es tevi nepieminu, ja es nepaceļu Jeruzālemi par savu vislielāko prieku.
7
Kungs, piemini Jeruzālemes dienu Edoma bērniem, kas sacīja: Nopostiet, nopostiet to līdz pat viņas pamatiem.
8
Tu posta pilna Bābeles meita, svētīgs ir, kas tev atmaksā, kā tu mums esi darījusi;
9
Svētīgs būs, kas tavus jaunos bērnus sagrābs un tos satrieks pie akmens.











Psalmi 137:1
Psalmi 137:2
Psalmi 137:3
Psalmi 137:4
Psalmi 137:5
Psalmi 137:6
Psalmi 137:7
Psalmi 137:8
Psalmi 137:9






Psalmi 1 / Ps 1
Psalmi 2 / Ps 2
Psalmi 3 / Ps 3
Psalmi 4 / Ps 4
Psalmi 5 / Ps 5
Psalmi 6 / Ps 6
Psalmi 7 / Ps 7
Psalmi 8 / Ps 8
Psalmi 9 / Ps 9
Psalmi 10 / Ps 10
Psalmi 11 / Ps 11
Psalmi 12 / Ps 12
Psalmi 13 / Ps 13
Psalmi 14 / Ps 14
Psalmi 15 / Ps 15
Psalmi 16 / Ps 16
Psalmi 17 / Ps 17
Psalmi 18 / Ps 18
Psalmi 19 / Ps 19
Psalmi 20 / Ps 20
Psalmi 21 / Ps 21
Psalmi 22 / Ps 22
Psalmi 23 / Ps 23
Psalmi 24 / Ps 24
Psalmi 25 / Ps 25
Psalmi 26 / Ps 26
Psalmi 27 / Ps 27
Psalmi 28 / Ps 28
Psalmi 29 / Ps 29
Psalmi 30 / Ps 30
Psalmi 31 / Ps 31
Psalmi 32 / Ps 32
Psalmi 33 / Ps 33
Psalmi 34 / Ps 34
Psalmi 35 / Ps 35
Psalmi 36 / Ps 36
Psalmi 37 / Ps 37
Psalmi 38 / Ps 38
Psalmi 39 / Ps 39
Psalmi 40 / Ps 40
Psalmi 41 / Ps 41
Psalmi 42 / Ps 42
Psalmi 43 / Ps 43
Psalmi 44 / Ps 44
Psalmi 45 / Ps 45
Psalmi 46 / Ps 46
Psalmi 47 / Ps 47
Psalmi 48 / Ps 48
Psalmi 49 / Ps 49
Psalmi 50 / Ps 50
Psalmi 51 / Ps 51
Psalmi 52 / Ps 52
Psalmi 53 / Ps 53
Psalmi 54 / Ps 54
Psalmi 55 / Ps 55
Psalmi 56 / Ps 56
Psalmi 57 / Ps 57
Psalmi 58 / Ps 58
Psalmi 59 / Ps 59
Psalmi 60 / Ps 60
Psalmi 61 / Ps 61
Psalmi 62 / Ps 62
Psalmi 63 / Ps 63
Psalmi 64 / Ps 64
Psalmi 65 / Ps 65
Psalmi 66 / Ps 66
Psalmi 67 / Ps 67
Psalmi 68 / Ps 68
Psalmi 69 / Ps 69
Psalmi 70 / Ps 70
Psalmi 71 / Ps 71
Psalmi 72 / Ps 72
Psalmi 73 / Ps 73
Psalmi 74 / Ps 74
Psalmi 75 / Ps 75
Psalmi 76 / Ps 76
Psalmi 77 / Ps 77
Psalmi 78 / Ps 78
Psalmi 79 / Ps 79
Psalmi 80 / Ps 80
Psalmi 81 / Ps 81
Psalmi 82 / Ps 82
Psalmi 83 / Ps 83
Psalmi 84 / Ps 84
Psalmi 85 / Ps 85
Psalmi 86 / Ps 86
Psalmi 87 / Ps 87
Psalmi 88 / Ps 88
Psalmi 89 / Ps 89
Psalmi 90 / Ps 90
Psalmi 91 / Ps 91
Psalmi 92 / Ps 92
Psalmi 93 / Ps 93
Psalmi 94 / Ps 94
Psalmi 95 / Ps 95
Psalmi 96 / Ps 96
Psalmi 97 / Ps 97
Psalmi 98 / Ps 98
Psalmi 99 / Ps 99
Psalmi 100 / Ps 100
Psalmi 101 / Ps 101
Psalmi 102 / Ps 102
Psalmi 103 / Ps 103
Psalmi 104 / Ps 104
Psalmi 105 / Ps 105
Psalmi 106 / Ps 106
Psalmi 107 / Ps 107
Psalmi 108 / Ps 108
Psalmi 109 / Ps 109
Psalmi 110 / Ps 110
Psalmi 111 / Ps 111
Psalmi 112 / Ps 112
Psalmi 113 / Ps 113
Psalmi 114 / Ps 114
Psalmi 115 / Ps 115
Psalmi 116 / Ps 116
Psalmi 117 / Ps 117
Psalmi 118 / Ps 118
Psalmi 119 / Ps 119
Psalmi 120 / Ps 120
Psalmi 121 / Ps 121
Psalmi 122 / Ps 122
Psalmi 123 / Ps 123
Psalmi 124 / Ps 124
Psalmi 125 / Ps 125
Psalmi 126 / Ps 126
Psalmi 127 / Ps 127
Psalmi 128 / Ps 128
Psalmi 129 / Ps 129
Psalmi 130 / Ps 130
Psalmi 131 / Ps 131
Psalmi 132 / Ps 132
Psalmi 133 / Ps 133
Psalmi 134 / Ps 134
Psalmi 135 / Ps 135
Psalmi 136 / Ps 136
Psalmi 137 / Ps 137
Psalmi 138 / Ps 138
Psalmi 139 / Ps 139
Psalmi 140 / Ps 140
Psalmi 141 / Ps 141
Psalmi 142 / Ps 142
Psalmi 143 / Ps 143
Psalmi 144 / Ps 144
Psalmi 145 / Ps 145
Psalmi 146 / Ps 146
Psalmi 147 / Ps 147
Psalmi 148 / Ps 148
Psalmi 149 / Ps 149
Psalmi 150 / Ps 150