English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 137
1
Pie Bābeles upēm, tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Ciānu.
2
Savas kokles tur pakārām vītolos.
3
Jo mūsu aizvedēji cietumā tur no mums prasīja dziesmas un mūsu spaidītāji līksmību: Dziediet mums dziesmu no Ciānas.
4
Kā mēs varētu dziedāt Tā Kunga dziesmu svešā zemē?
5
Ja es tevi aizmirstu, Jeruzāleme, tad lai mana labā roka top aizmirsta.
6
Mana mēle lai pielīp pie mana zoda, ja es tevi nepieminu, ja es nepaceļu Jeruzālemi par savu vislielāko prieku.
7
Kungs, piemini Jeruzālemes dienu Edoma bērniem, kas sacīja: Nopostiet, nopostiet to līdz pat viņas pamatiem.
8
Tu posta pilna Bābeles meita, svētīgs ir, kas tev atmaksā, kā tu mums esi darījusi;
9
Svētīgs būs, kas tavus jaunos bērnus sagrābs un tos satrieks pie akmens.