Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 131

1

Dāvida svētku dziesma. Kungs, mana sirds nav lepna, un manas acis nav greznas; es netinos ar lielām lietām, kas man ir visai brīnišķas.

2

Tiešām, savu dvēseli es esmu remdējis un klusinājis, kā bērnu, kas atšķirts no savas mātes; mana dvēsele ir pie manis kā atšķirts bērns.

3

Izraēl, cerē uz To Kungu no šī laika un mūžīgi!

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685