English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 130
1
Svētku dziesma. No dziļumiem es tevi piesaucu, Kungs.
2
Ak Kungs, klausi manu balsi, lai tavas ausis uzmana uz manas sirds lūgšanas balsi.
3
Ja tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, - ak Kungs, kas pastāvēs?
4
Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas.
5
Es gaidu uz To Kungu, mana dvēsele gaida, un es ceru uz viņa vārdu.
6
Mana dvēsele gaida uz To Kungu vairāk nekā uz rīta gaismu sargi, kas rītu gaida.
7
Izraēls lai cerē uz To Kungu, jo pie Tā Kunga ir žēlastība un daudz pestīšanas pie viņa.
8
Un viņš atpestīs Izraēli no visiem viņa noziegumiem.