A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 131
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Cik ilgi, ak Kungs, tu mani it visai aizmirsti? Cik ilgi tu apslēpi savu vaigu priekš manis?
2
Cik ilgi man būs padomu meklēt savā dvēselē un savā sirdī ikdienas baiļoties? Cik ilgi mans ienaidnieks pār mani paaugstināsies?
3
Skaties, paklausi mani, ak Kungs, mans Dievs, apgaismo manas acis, ka es nāvē neaizmiegu,
4
Ka mans ienaidnieks nesaka: es viņu esmu pārvarējis, un ka mani pretinieki nepriecājās, ka es šaubos.
5
Bet es cerēju uz tavu žēlastību, mana sirds līksmojās iekš tavas pestīšanas.
6
Es dziedāšu Tam Kungam, ka viņš man labu dara.