Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 13

1

Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Cik ilgi, ak Kungs, tu mani it visai aizmirsti? Cik ilgi tu apslēpi savu vaigu priekš manis?

2

Cik ilgi man būs padomu meklēt savā dvēselē un savā sirdī ikdienas baiļoties? Cik ilgi mans ienaidnieks pār mani paaugstināsies?

3

Skaties, paklausi mani, ak Kungs, mans Dievs, apgaismo manas acis, ka es nāvē neaizmiegu,

4

Ka mans ienaidnieks nesaka: es viņu esmu pārvarējis, un ka mani pretinieki nepriecājās, ka es šaubos.

5

Bet es cerēju uz tavu žēlastību, mana sirds līksmojās iekš tavas pestīšanas.

6

Es dziedāšu Tam Kungam, ka viņš man labu dara.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685