Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 129

1

Svētku dziesma. Tie mani daudzkārt apbēdinājuši no manas jaunības, tā lai Izraēls saka;

2

Tie mani daudzkārt apbēdinājuši no manas jaunības, bet tie mani nav pārvarējuši.

3

Arāji ir aruši uz manas muguras, tie savas vagas garas dzinuši.

4

Tas Kungs ir taisns, viņš sacirtis bezdievīgo valgus.

5

Lai top kaunā un atpakaļ dzīti visi kas Ciānu ienīst.

6

Lai tie top kā zāle uz jumtiem, kas nokalst, pirms tā top plūkta,

7

Ar ko pļāvējs nepilda savu roku, nedz kopiņu sējējs savu klēpi.

8

Un tie, kas garām iet, lai nesaka: Tā Kunga svētība lai nāk pār jums, mēs jūs svētījam Tā Kunga Vārdā.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685