A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1281
Svētku dziesma. Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā viņa ceļos.
2
Tu mitināsies no savu roku darba; svētīgs tu esi, tev labi klājās.
3
Tava sieva būs kā auglīgs vīna koks ap tavu namu, tavi bērni kā eļļas zari ap tavu galdu.
4
Redzi, tā ir svētīts tas vīrs, kas To Kungu bīstas.
5
Tas Kungs lai tevi svētī no Ciānas, ka tu redzi Jeruzālemes labumu visas savas mūža dienas,
6
Un redzi savu bērnu bērnus: Miers lai ir pār Izraēli.