Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 128

1

Svētku dziesma. Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā viņa ceļos.

2

Tu mitināsies no savu roku darba; svētīgs tu esi, tev labi klājās.

3

Tava sieva būs kā auglīgs vīna koks ap tavu namu, tavi bērni kā eļļas zari ap tavu galdu.

4

Redzi, tā ir svētīts tas vīrs, kas To Kungu bīstas.

5

Tas Kungs lai tevi svētī no Ciānas, ka tu redzi Jeruzālemes labumu visas savas mūža dienas,

6

Un redzi savu bērnu bērnus: Miers lai ir pār Izraēli.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685