A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1271
Salamana svētku dziesma. Ja Tas Kungs namu neuztaisa, tad darbojās velti, kas pie tā strādā; ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad sargs velti nomodā.
2
Velti jums, agri celties un vēlu palikt nomodā un ēst savu maizi ar bēdām. Tiešām, saviem mīļiem viņš dod miegā.
3
Redzi, bērni ir manta no Tā Kunga, un miesas auglis ir dāvana.
4
It kā bultas stipra vīra rokās, tāpat ir jaunie bērni.
5
Svētīgs tas vīrs, kas savu bultu maku ar to pildījis; tie netaps kaunā, kad tiem vārtos nāk runas ar saviem ienaidniekiem.