Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 127

1

Salamana svētku dziesma. Ja Tas Kungs namu neuztaisa, tad darbojās velti, kas pie tā strādā; ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad sargs velti nomodā.

2

Velti jums, agri celties un vēlu palikt nomodā un ēst savu maizi ar bēdām. Tiešām, saviem mīļiem viņš dod miegā.

3

Redzi, bērni ir manta no Tā Kunga, un miesas auglis ir dāvana.

4

It kā bultas stipra vīra rokās, tāpat ir jaunie bērni.

5

Svētīgs tas vīrs, kas savu bultu maku ar to pildījis; tie netaps kaunā, kad tiem vārtos nāk runas ar saviem ienaidniekiem.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685