A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1241
Dāvida svētku dziesma. Ja Tas Kungs pie mums nebūtu bijis, tā lai jel Izraēls saka,
2
Ja Tas Kungs pie mums nebūtu bijis, kad cilvēki pret mums cēlās:
3
Tad tie mūs dzīvus būtu aprijuši, kad viņu dusmība pret mums apskaitās;
4
Tad ūdens mūs būtu apslīcinājis, un upes būtu plūdušas pār mūsu dvēseli;
5
Tad augsti viļņi būtu gājuši pār mūsu dvēseli.
6
Lai Tas Kungs ir slavēts, kas mūs nav nodevis viņu zobiem par laupījumu.
7
Mūsu dvēsele ir izglābta, kā putns no mednieka valgiem: valgs pārrauts, un mēs esam izglābti.
8
Mūsu palīdzība ir iekš Tā Kunga vārda, kas radījis debesis un zemi.