A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 123

1
Svētku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, kas sēdi debesīs.
2
Redzi, kā kalpu acis uz sava kunga rokām, un kā kalpoņu acis uz savas valdnieces rokām, tā mūsu acis skatās uz To Kungu, mūsu Dievu, tiekams Viņš mūs žēlos.
3
Esi mums žēlīgs, ak Kungs, esi mums žēlīgs, jo mēs esam pārlieku nievāti.
4
Mūsu dvēsele pārlieku top mēdīta no grezniem un nievāta no augstprātīgiem.
Psalmi 123:1
Psalmi 123:2
Psalmi 123:3
Psalmi 123:4
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Пс 78
Psalmi 79 / Пс 79
Psalmi 80 / Пс 80
Psalmi 81 / Пс 81
Psalmi 82 / Пс 82
Psalmi 83 / Пс 83
Psalmi 84 / Пс 84
Psalmi 85 / Пс 85
Psalmi 86 / Пс 86
Psalmi 87 / Пс 87
Psalmi 88 / Пс 88
Psalmi 89 / Пс 89
Psalmi 90 / Пс 90
Psalmi 91 / Пс 91
Psalmi 92 / Пс 92
Psalmi 93 / Пс 93
Psalmi 94 / Пс 94
Psalmi 95 / Пс 95
Psalmi 96 / Пс 96
Psalmi 97 / Пс 97
Psalmi 98 / Пс 98
Psalmi 99 / Пс 99
Psalmi 100 / Пс 100
Psalmi 101 / Пс 101
Psalmi 102 / Пс 102
Psalmi 103 / Пс 103
Psalmi 104 / Пс 104
Psalmi 105 / Пс 105
Psalmi 106 / Пс 106
Psalmi 107 / Пс 107
Psalmi 108 / Пс 108
Psalmi 109 / Пс 109
Psalmi 110 / Пс 110
Psalmi 111 / Пс 111
Psalmi 112 / Пс 112
Psalmi 113 / Пс 113
Psalmi 114 / Пс 114
Psalmi 115 / Пс 115
Psalmi 116 / Пс 116
Psalmi 117 / Пс 117
Psalmi 118 / Пс 118
Psalmi 119 / Пс 119
Psalmi 120 / Пс 120
Psalmi 121 / Пс 121
Psalmi 122 / Пс 122
Psalmi 123 / Пс 123
Psalmi 124 / Пс 124
Psalmi 125 / Пс 125
Psalmi 126 / Пс 126
Psalmi 127 / Пс 127
Psalmi 128 / Пс 128
Psalmi 129 / Пс 129
Psalmi 130 / Пс 130
Psalmi 131 / Пс 131
Psalmi 132 / Пс 132
Psalmi 133 / Пс 133
Psalmi 134 / Пс 134
Psalmi 135 / Пс 135
Psalmi 136 / Пс 136
Psalmi 137 / Пс 137
Psalmi 138 / Пс 138
Psalmi 139 / Пс 139
Psalmi 140 / Пс 140
Psalmi 141 / Пс 141
Psalmi 142 / Пс 142
Psalmi 143 / Пс 143
Psalmi 144 / Пс 144
Psalmi 145 / Пс 145
Psalmi 146 / Пс 146
Psalmi 147 / Пс 147
Psalmi 148 / Пс 148
Psalmi 149 / Пс 149
Psalmi 150 / Пс 150