Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 123

1

Svētku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, kas sēdi debesīs.

2

Redzi, kā kalpu acis uz sava kunga rokām, un kā kalpoņu acis uz savas valdnieces rokām, tā mūsu acis skatās uz To Kungu, mūsu Dievu, tiekams Viņš mūs žēlos.

3

Esi mums žēlīgs, ak Kungs, esi mums žēlīgs, jo mēs esam pārlieku nievāti.

4

Mūsu dvēsele pārlieku top mēdīta no grezniem un nievāta no augstprātīgiem.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685