A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1211
Svētku dziesma. Es paceļu savas acis uz tiem kalniem, no kurienes man nāk palīdzība.
2
Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas debesis un zemi radījis.
3
Viņš tavai kājai neliks slīdēt; kas tevi pasargā, tas nesnauž.
4
Redzi, Izraēla sargs nesnauž un neguļ.
5
Tas Kungs tevi pasargā; Tas Kungs ir tava ēna pa tavu labo roku,
6
Ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī.
7
Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, lai viņš sarga tavu dvēseli.
8
Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu, no šī laika mūžīgi.