Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 121

1

Svētku dziesma. Es paceļu savas acis uz tiem kalniem, no kurienes man nāk palīdzība.

2

Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas debesis un zemi radījis.

3

Viņš tavai kājai neliks slīdēt; kas tevi pasargā, tas nesnauž.

4

Redzi, Izraēla sargs nesnauž un neguļ.

5

Tas Kungs tevi pasargā; Tas Kungs ir tava ēna pa tavu labo roku,

6

Ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī.

7

Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, lai viņš sarga tavu dvēseli.

8

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu, no šī laika mūžīgi.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685