A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1201
Svētku dziesma. Es piesaucu To Kungu savās bēdās, un viņš mani paklausa.
2
Kungs, izglāb manu dvēseli no melkuļu lūpām un viltnieku mēlēm.
3
Ko viltīgā mēle tev dos, jeb ko viņa tev pieliks?
4
Tā ir kā varoņa asas bultas, kā degošas paegļu ogles.
5
Vai man, ka esmu svešinieks iekš Mezeķa, un ka man jādzīvo Ķedara dzīvokļos.
6
Par ilgu manai dvēselei dzīvot pie tiem, kas mieru ienīst.
7
Es turu mieru, bet tikko es runāju, tad tie ceļ ķildu.