Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 12

1

Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim uz astoņām stīgām. Palīdz, ak Kungs! Jo svētie ir zustin zuduši, un ticīgo ir maz starp cilvēku bērniem.

2

Tie runā nelietību ikviens ar savu tuvāko; lūpām smaidīdami, ar divējādu sirdi tie runā.

3

Lai Tas Kungs izdeldē visu liekulību, to mēli, kas runā lielību,

4

Kas saka: mēs pārvarēsim ar savu mēli, mūsu mute ir ar mums; kas mums ir par kungu?

5

Tad nu nabagu postīšanas dēļ un bēdīgo nopūšanās dēļ es celšos, saka Tas Kungs: es došu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojās.

6

Tā Kunga vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs mālu traukā kausēts un septiņkārt šķīstīts.

7

Kaut tu, ak Kungs, tos gribētu pasargāt, kaut tu mūs gribētu paglabāt no šīs cilts mūžīgi.

8

Bezdievīgie lepni staigā visapkārt, kur netiklība augsti ceļas starp cilvēku bērniem.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685