A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1171
Teiciet To Kungu, visas tautas, slavējiet viņu, visi ļaudis.
2
Jo viņa žēlastība un patiesība ir varena pār mums mūžīgi. Alleluja!