Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 117

1

Teiciet To Kungu, visas tautas, slavējiet viņu, visi ļaudis.

2

Jo viņa žēlastība un patiesība ir varena pār mums mūžīgi. Alleluja!

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685