English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 114
1
Kad Izraēls izgāja no Ēģiptes, Jēkaba nams no svešas valodas ļaudīm,
2
Tad Jūda viņam tapa par svētu daļu, un Izraēls par viņa valstību.
3
Jūra redzēja un bēga, Jardāne griezās atpakaļ;
4
Kalni lēkāja kā auni, pakalni kā jēri.
5
Kas tev bija, jūra, ka tu bēdz, un tev, Jardāne, ka tu atpakaļ griezies?
6
Jums, kalni, ka jūs lēkājāt kā auni, pakalni, kā jēri?
7
Priekš Tā Kunga drebi, zeme, Jēkaba Dieva priekšā,
8
Kas klinti pārvērsa par ezeru un akmeņus par ūdens avotiem.