A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 1131
Alleluja! Teiciet, jūs Dieva kalpi, teiciet Tā Kunga vārdu.
2
Slavēts lai ir Tā Kunga vārds no šī laika mūžīgi mūžam.
3
No saules uzlēkšanas līdz viņas noiešanai lai slavēts ir Tā Kunga vārds.
4
Tas Kungs ir augsts pār visām tautām, viņa gods iet pār debesīm.
5
Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs? Kas ļoti augsti ir apsēdies;
6
Kas dziļi noskatās debesīs un virs zemes;
7
Kas nabagu paceļ no pīšļiem un bēdīgo paaugstina no dubļiem,
8
Ka viņš to sēdina pie lieliem kungiem, pie savu ļaužu lielkungiem;
9
Kas neauglīgai liek dzīvot namā, ka tā top priecīga dēlu māte. Alleluja!