Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 113

1

Alleluja! Teiciet, jūs Dieva kalpi, teiciet Tā Kunga vārdu.

2

Slavēts lai ir Tā Kunga vārds no šī laika mūžīgi mūžam.

3

No saules uzlēkšanas līdz viņas noiešanai lai slavēts ir Tā Kunga vārds.

4

Tas Kungs ir augsts pār visām tautām, viņa gods iet pār debesīm.

5

Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs? Kas ļoti augsti ir apsēdies;

6

Kas dziļi noskatās debesīs un virs zemes;

7

Kas nabagu paceļ no pīšļiem un bēdīgo paaugstina no dubļiem,

8

Ka viņš to sēdina pie lieliem kungiem, pie savu ļaužu lielkungiem;

9

Kas neauglīgai liek dzīvot namā, ka tā top priecīga dēlu māte. Alleluja!

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685