English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 110
1
Dāvida dziesma. Tas Kungs sacījis uz manu Kungu: sēdies pa manu labo roku, tiekams es tavus ienaidniekus lieku par pameslu tavām kājām.
2
Tas Kungs sūtīs tava stipruma scepteri no Ciānas; valdi savu ienaidnieku vidū.
3
Tavā kara dienā tavi ļaudis labprātīgi parādās svētā glītumā; tavi jaunekļi tev nāk kā rasa no ausekļa.
4
Tas Kungs ir zvērējis un tam nebūs žēl: tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas.
5
Tas Kungs pie tavas labās rokas satrieks ķēniņus savas dusmības dienā.
6
Viņš turēs tiesu pagānu starpā; viņš piepildīs zemi ar miroņiem. Viņš satrieks to, kas ir galva pār lielu zemi.
7
Viņš dzers no upes uz ceļa, tādēļ viņš pacels galvu.