A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 111
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. 2. Es paļaujos uz To Kungu. Kā tad jūs sakāt uz manu dvēseli: skrej uz saviem kalniem kā putns!
2
Jo redzi, bezdievīgie uzvelk stopu, tie liek savas bultas uz auklām, slepeni šaut tos, kas sirds taisni.
3
Jo pamati top nopostīti; ko darīs taisnais?
4
Tas Kungs ir savā svētā namā, Tā Kunga godības krēsls ir debesīs, viņa acis skatās, viņa acu skati pārmana cilvēku bērnus.
5
Tas Kungs pārbauda taisno, bet bezdievīgo un varas darbu mīļotāju viņa dvēsele ienīst.
6
Pār bezdievīgiem viņš liks līt valgiem, ugunij un sēram, un varena vētra būs viņu daļa.
7
Jo Tas Kungs ir taisns, viņš mīļo taisnību, viņa vaigs uzlūko taisno.