Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 11

1

Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. 2. Es paļaujos uz To Kungu. Kā tad jūs sakāt uz manu dvēseli: skrej uz saviem kalniem kā putns!

2

Jo redzi, bezdievīgie uzvelk stopu, tie liek savas bultas uz auklām, slepeni šaut tos, kas sirds taisni.

3

Jo pamati top nopostīti; ko darīs taisnais?

4

Tas Kungs ir savā svētā namā, Tā Kunga godības krēsls ir debesīs, viņa acis skatās, viņa acu skati pārmana cilvēku bērnus.

5

Tas Kungs pārbauda taisno, bet bezdievīgo un varas darbu mīļotāju viņa dvēsele ienīst.

6

Pār bezdievīgiem viņš liks līt valgiem, ugunij un sēram, un varena vētra būs viņu daļa.

7

Jo Tas Kungs ir taisns, viņš mīļo taisnību, viņa vaigs uzlūko taisno.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685