English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 103
1
Dāvida dziesma. Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas iekš manis, viņa svēto vārdu.
2
Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darījis.
3
Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedina visas tavas vainas.
4
Viņš izglābj tavu dzīvību no samaitāšanas un pušķo tevi ar žēlastību un apžēlošanām.
5
Viņš pieēdina tavu muti ar labumu, ka tu atjaunojies kā ērglis.
6
Tas Kungs izdod taisnību un tiesu visiem, kas top apbēdināti.
7
Viņš Mozum darījis zināmus savus ceļus, Izraēla bērniem savus darbus.
8
Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un no lielas žēlastības.
9
Viņš ķildu neturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi.
10
Viņš mums nedara pēc mūsu grēkiem un mums nemaksā pēc mūsu noziegumiem.
11
Jo cik augstas debesis ir pār zemi, tik spēcīga viņa žēlastība pār tiem, kas viņu bīstas.
12
Cik tālu rīti no vakariem, tik tālu viņš liek mūsu pārkāpumus nost no mums.
13
It kā tēvs apžēlojās par bērniem, tā Tas Kungs žēlo tos, kas viņu bīstas.
14
Jo viņš zin, kāds radījums mēs esam, viņš piemin, ka mēs esam pīšļi.
15
Cilvēks savā dzīvībā ir kā zāle, viņš zied kā puķe laukā.
16
Kad vējš pār to pāriet, tad viņas vairs nav, un viņas vietu vairs nepazīst.
17
Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam pār tiem, kas viņu bīstas, un viņa taisnība līdz bērnu bērniem
18
Pie tiem, kas viņa derību tur un viņa baušļus piemin, ka tie tos dara.
19
Tas Kungs ir stiprinājis savu godības krēslu debesīs, un viņa valstība valda pār visu.
20
Teiciet To Kungu, viņa eņģeli, jūs stiprie karotāji, kas viņa vārdu izdara, klausīdami viņa vārda balsi.
21
Teiciet To Kungu, visi viņa spēcīgie pulki, jūs viņa sulaiņi, kas dara pēc viņa prāta.
22
Teiciet To Kungu, visi viņa darbi visās vietās, kur viņš valda. Teici To Kungu, mana dvēsele.