Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 101

1

Dāvida dziesma. No žēlastības un tiesas es gribu dziedāt, - tev, Kungs, es dziedāšu.

2

Es likšu vērā nenoziedzības ceļu, - kad tu nāksi pie manis? - Es staigāšu ar skaidru sirdi savā namā.

3

Uz ļaunām lietām es nelūkošu, grēka darbu es ienīstu, ka tas nebūs pie manis.

4

Nikna sirds lai ir tālu no manis, ļauna es negribu zināt.

5

Kas savu tuvāko slepeni aprunā, to es izdeldēšu, kam lepnas acis un grezna sirds, to es necietīšu.

6

Manas acis raugās uz tiem uzticīgiem iekš zemes, ka tie paliek pie manis; kas taisnu ceļu staigā, tas man kalpos.

7

Kas blēdību dara, tas nepaliks manā namā; kas melus runā, nepastāvēs priekš manām acīm.

8

Ik rītus es nomaitāšu visus bezdievīgos iekš zemes, ka es izdeldu visus ļaundarītājus no Tā Kunga pilsētas.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685