Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 100

1

Pateicības dziesma. Gavilējiet Tam Kungam, visa pasaule.

2

Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet priekš viņa vaiga ar gavilēšanu.

3

Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs; viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par saviem ļaudīm un par savas ganības avīm.

4

Ieejat pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu; pateiciet viņam, slavējiet viņa vārdu.

5

Jo Tas Kungs ir labs; viņa žēlastība paliek mūžīgi, un viņa patiesība līdz radu radiem.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685