Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Ījaba 7
1
Vai cilvēkam nav karš virs zemes, un vai viņa dienas nav kā algādža dienas?
2
It kā kalps ilgojās pēc ēnas un kā algādzis gaida uz savu algu,
3
Tāpat man nākuši daudz bēdīgi mēneši, un grūtas naktis man ir piešķirtas.
4
Kad apguļos, tad es saku: kad atkal celšos? un vakars vilcinājās, un es apnīkstu mētāties gultā līdz gaismai.
5
Mana miesa ir apsegta ar tārpiem un vātīm, mana āda sadzīst un čūlo atkal.
6
Manas dienas ir ātrākas nekā vēvera (audēja) spole un beidzās bez nekādas cerības.
7
Piemini, ka mana dzīvība ir vējš un mana acs labuma vairs neredzēs.
8
Acs, kas nu mani redz, manis vairs neredzēs. Tavas acis uz mani skatās, un es vairs neesmu.
9
Mākonis iznīkst un aiziet, - tāpat kas kapā nogrimst, nenāks atkal augšām.
10
Viņš neatgriezīsies atkal savā namā, un viņa vieta viņu vairs nepazīs.
11
Tā tad es savu muti neturēšu, es runāšu savās sirds bēdās, es žēlošos savā sirdsrūgtumā.
12
Vai tad es esmu kā jūra, vai kā liela jūras zivs, ka tu ap mani noliec vakti?
13
Kad es saku: mana gulta man iepriecinās, manas cisas atvieglinās manas vaimanas,
14
Tad tu mani izbiedē ar sapņiem, un caur parādīšanām tu mani iztrūcini,
15
Tā ka mana dvēsele vēlās būt nožņaugta, labāki mirt nekā tā izģinst.
16
Es esmu apnicis, man netīk mūžam dzīvot; atstājies jel no manis, jo manas dienas ir kā nekas.
17
Kas ir cilvēks, ka tu viņu tik augsti turi un ka tu viņu lieci vērā,
18
Un viņu piemeklē ik rītu, viņu pārbaudi ik acumirkli,
19
Ka tu nemaz no manis neatstājies un mani nepameti, ne siekalas ierīt?
20
Ja esmu grēkojis, ko es tev darīšu, tu cilvēku sargs? Kāpēc tu mani esi licis sev par mērķi, ka es sev pašam palicis par nastu?
21
Un kāpēc tu manus pārkāpumus nepiedod un neatņem manu noziegumu? Jo nu es apgulšos pīšļos, un kad tu mani meklēsi, tad manis vairs nebūs.
Ījaba 7:1
Ījaba 7:2
Ījaba 7:3
Ījaba 7:4
Ījaba 7:5
Ījaba 7:6
Ījaba 7:7
Ījaba 7:8
Ījaba 7:9
Ījaba 7:10
Ījaba 7:11
Ījaba 7:12
Ījaba 7:13
Ījaba 7:14
Ījaba 7:15
Ījaba 7:16
Ījaba 7:17
Ījaba 7:18
Ījaba 7:19
Ījaba 7:20
Ījaba 7:21
Ījaba 1 / Job 1
Ījaba 2 / Job 2
Ījaba 3 / Job 3
Ījaba 4 / Job 4
Ījaba 5 / Job 5
Ījaba 6 / Job 6
Ījaba 7 / Job 7
Ījaba 8 / Job 8
Ījaba 9 / Job 9
Ījaba 10 / Job 10
Ījaba 11 / Job 11
Ījaba 12 / Job 12
Ījaba 13 / Job 13
Ījaba 14 / Job 14
Ījaba 15 / Job 15
Ījaba 16 / Job 16
Ījaba 17 / Job 17
Ījaba 18 / Job 18
Ījaba 19 / Job 19
Ījaba 20 / Job 20
Ījaba 21 / Job 21
Ījaba 22 / Job 22
Ījaba 23 / Job 23
Ījaba 24 / Job 24
Ījaba 25 / Job 25
Ījaba 26 / Job 26
Ījaba 27 / Job 27
Ījaba 28 / Job 28
Ījaba 29 / Job 29
Ījaba 30 / Job 30
Ījaba 31 / Job 31
Ījaba 32 / Job 32
Ījaba 33 / Job 33
Ījaba 34 / Job 34
Ījaba 35 / Job 35
Ījaba 36 / Job 36
Ījaba 37 / Job 37
Ījaba 38 / Job 38
Ījaba 39 / Job 39
Ījaba 40 / Job 40
Ījaba 41 / Job 41
Ījaba 42 / Job 42