A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ījaba 42

1
Tad Ijabs Tam Kungam atbildēja un sacīja:
2
Es atzīstu, ka tu visu iespēji, un nekāds padoms tev nav neizdarāms.
3
Kas tas tāds, kas Dieva padomu neprātīgi aptumšo? Tā tad es esmu runājis, ko nesapratu, man visai brīnišķas lietas, ko nezināju.
4
Klausi jel, un es runāšu, es tev vaicāšu, un tu mani pamāci.
5
Ausīm es no tevis biju dzirdējis, bet nu mana acs tevi redzējusi.
6
Tāpēc man ir žēl un sirds man sāp par to pīšļos un pelnos. -
7
Un notikās, kad Tas Kungs šos vārdus uz Ijabu bija runājis, tad Tas Kungs sacīja uz Elivu no Tiemanas: manas dusmas ir iedegušās pret tevi un pret taviem diviem draugiem, jo jūs neesat pareizi runājuši par mani, kā mans kalps Ijabs.
8
Tādēļ ņemat sev septiņus vēršus un septiņus aunus un ejat pie mana kalpa Ijaba un upurējiet dedzināmos upurus priekš sevis, un lai mans kalps Ijabs par jums lūdz; jo viņu es uzlūkošu, ka es jums nedaru pēc jūsu ģeķības; jo jūs neesat pareizi par mani runājuši, kā mans kalps Ijabs.
9
Tā Elivas no Tiemanas un Bildads no Zukas un Covars no Naēmas nogāja un darīja, kā Tas Kungs uz tiem bija sacījis, un Tas Kungs uzlūkoja Ijabu.
10
Un Tas Kungs novērsa Ijaba cietumu, kad viņš par saviem draugiem lūdza; un Tas Kungs atdeva Ijabam visu otrtik kā tam bijis.
11
Un visi viņa brāļi un visas viņa māsas un visi, kas viņu iepriekš bija pazinuši, nāca pie viņa un ēda maizi ar to viņa namā, un žēloja viņu un iepriecināja viņu par visu nelaimi, ko Tas Kungs tam bija uzlicis. Un tie viņam deva ikkatrs vienu kesitu naudas un ikkatrs vienu zelta pieres rotu.
12
Un Tas Kungs svētīja Ijabu beidzot vairāk nekā papriekš, ka tam bija četrpadsmit tūkstoš avis un seštūkstoš kamieļi un tūkstoš jūgi vēršu un tūkstoš ēzeļu mātes.
13
Viņam arī dzima septiņi dēli un trīs meitas.
14
Un viņš nosauca tās pirmās vārdu Jemimu un tās otras vārdu Ķeciju un tās trešās vārdu Ķerenapuku.
15
Un visā tai zemē tik skaistas sievas neatrada kā Ijaba meitas. Un viņu tēvs tām deva mantību starp viņu brāļiem.
16
Un Ijabs dzīvoja pēc tam simts četrdesmit gadus un redzēja bērnus un bērnu bērnus līdz ceturtam augumam.
17
Un Ijabs nomira vecs un labi padzīvojis.
Ījaba 42:1
Ījaba 42:2
Ījaba 42:3
Ījaba 42:4
Ījaba 42:5
Ījaba 42:6
Ījaba 42:7
Ījaba 42:8
Ījaba 42:9
Ījaba 42:10
Ījaba 42:11
Ījaba 42:12
Ījaba 42:13
Ījaba 42:14
Ījaba 42:15
Ījaba 42:16
Ījaba 42:17
Ījaba 1 / Īja 1
Ījaba 2 / Īja 2
Ījaba 3 / Īja 3
Ījaba 4 / Īja 4
Ījaba 5 / Īja 5
Ījaba 6 / Īja 6
Ījaba 7 / Īja 7
Ījaba 8 / Īja 8
Ījaba 9 / Īja 9
Ījaba 10 / Īja 10
Ījaba 11 / Īja 11
Ījaba 12 / Īja 12
Ījaba 13 / Īja 13
Ījaba 14 / Īja 14
Ījaba 15 / Īja 15
Ījaba 16 / Īja 16
Ījaba 17 / Īja 17
Ījaba 18 / Īja 18
Ījaba 19 / Īja 19
Ījaba 20 / Īja 20
Ījaba 21 / Īja 21
Ījaba 22 / Īja 22
Ījaba 23 / Īja 23
Ījaba 24 / Īja 24
Ījaba 25 / Īja 25
Ījaba 26 / Īja 26
Ījaba 27 / Īja 27
Ījaba 28 / Īja 28
Ījaba 29 / Īja 29
Ījaba 30 / Īja 30
Ījaba 31 / Īja 31
Ījaba 32 / Īja 32
Ījaba 33 / Īja 33
Ījaba 34 / Īja 34
Ījaba 35 / Īja 35
Ījaba 36 / Īja 36
Ījaba 37 / Īja 37
Ījaba 38 / Īja 38
Ījaba 39 / Īja 39
Ījaba 40 / Īja 40
Ījaba 41 / Īja 41
Ījaba 42 / Īja 42