A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Ījaba 351
Un Elius vēl atbildēja un sacīja:
2
Vai tev šķiet pareizi esam, ka tu saki: mana taisnība iet pāri par Dieva taisnību,
3
Ka tu saki: kas man no tās atlec, ko es ar to vairāk panākšu nekā ar saviem grēkiem?
4
Es tev vārdu atbildēšu un taviem draugiem pie tevis:
5
Skaties pret debesi un redzi, uzlūko padebešus, kas ir augsti pāri par tevi.
6
Ja tu grēko, ko tu viņam vari darīt? Un lai tavu pārkāpumu daudz, ko tu viņam padarīsi?
7
Ja tu esi taisns, kas viņam no tā tiek, jeb ko viņš dabū no tavas rokas?
8
Tev cilvēkam tava bezdievība par postu, un tev cilvēka bērnam tava taisnība nāk par labu.
9
Par varas darbu pulku tie brēc, tie kliedz lielo kungu elkoņa dēļ.
10
Bet neviens nesaka: kur ir Dievs, mans radītājs, kas ir naktī dod slavas dziesmas,
11
Kas mūs darījis jo izmācītus, nekā lopus virs zemes, un gudrākus pār putniem apakš debess.
12
Tie tur brēc, bet viņš neatbild ļauno pārgalvības dēļ.
13
Tiešām, Dievs netaisnību nepaklausa un tas Visuvarenais to neuzlūko.
14
Jebšu tu saki, ka tu viņu neredzēsi, tā tiesas lieta ir viņa priekšā, gaidi tik uz viņu.
15
Bet nu, ka viņa dusmība vēl nepiemeklē, vai viņš tādēļ vērā neliek, ka pārkāpumu ir tik daudz?
16
Un tomēr Ijabs tukšiem vārdiem atvēris savu muti un daudz runājis bez saprašanas.