English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ījaba 25

1
Tad Bildads no Zukas atbildēja un sacīja:
2
Valdība un briesmas ir pie viņa, viņš mieru gādā savā debess augstībā.
3
Kas var izskaitīt viņa karapulkus? Un pār ko viņa gaisma neceļas?
4
Kā tad cilvēks varētu būt taisns Dieva priekšā, un šķīsts, kas no sievas dzimis?
5
Skaties uz pašu mēnesi, tas nav skaidrs, un zvaigznes nav šķīstas priekš viņa acīm,
6
Ne vēl cilvēks, kas ir kode, un cilvēka bērns, kas ir tārps?
Ījaba 25:1
Ījaba 25:2
Ījaba 25:3
Ījaba 25:4
Ījaba 25:5
Ījaba 25:6
Ījaba 1 / Īja 1
Ījaba 2 / Īja 2
Ījaba 3 / Īja 3
Ījaba 4 / Īja 4
Ījaba 5 / Īja 5
Ījaba 6 / Īja 6
Ījaba 7 / Īja 7
Ījaba 8 / Īja 8
Ījaba 9 / Īja 9
Ījaba 10 / Īja 10
Ījaba 11 / Īja 11
Ījaba 12 / Īja 12
Ījaba 13 / Īja 13
Ījaba 14 / Īja 14
Ījaba 15 / Īja 15
Ījaba 16 / Īja 16
Ījaba 17 / Īja 17
Ījaba 18 / Īja 18
Ījaba 19 / Īja 19
Ījaba 20 / Īja 20
Ījaba 21 / Īja 21
Ījaba 22 / Īja 22
Ījaba 23 / Īja 23
Ījaba 24 / Īja 24
Ījaba 25 / Īja 25
Ījaba 26 / Īja 26
Ījaba 27 / Īja 27
Ījaba 28 / Īja 28
Ījaba 29 / Īja 29
Ījaba 30 / Īja 30
Ījaba 31 / Īja 31
Ījaba 32 / Īja 32
Ījaba 33 / Īja 33
Ījaba 34 / Īja 34
Ījaba 35 / Īja 35
Ījaba 36 / Īja 36
Ījaba 37 / Īja 37
Ījaba 38 / Īja 38
Ījaba 39 / Īja 39
Ījaba 40 / Īja 40
Ījaba 41 / Īja 41
Ījaba 42 / Īja 42