Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Ījaba 25

1

Tad Bildads no Zukas atbildēja un sacīja:

2

Valdība un briesmas ir pie viņa, viņš mieru gādā savā debess augstībā.

3

Kas var izskaitīt viņa karapulkus? Un pār ko viņa gaisma neceļas?

4

Kā tad cilvēks varētu būt taisns Dieva priekšā, un šķīsts, kas no sievas dzimis?

5

Skaties uz pašu mēnesi, tas nav skaidrs, un zvaigznes nav šķīstas priekš viņa acīm,

6

Ne vēl cilvēks, kas ir kode, un cilvēka bērns, kas ir tārps?

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685