A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ījaba 23

1
Bet Ijabs atbildēja un sacīja:
2
Vēl šodien man jātiepjas manās vaimanās, tā roka uz manis ir smagāka, nekā manas nopūtas.
3
Ak kaut es viņu zinātu atrast un varētu aiztikt līdz viņa krēslam.
4
Es viņam liktu priekšā savu lietu un raudzītu pierādīt savu taisnību.
5
Es gribētu dzirdēt tos vārdus, ko viņš man atbildētu, un vērā ņemt, ko viņš man sacītu:
6
Vai viņš pēc sava lielā spēka ar mani tiesāsies? Nē, viņš klausīsies uz mani.
7
Tad taisns ar viņu tiesātos, un es mūžam taptu izglābts no sava soģa.
8
Bet, ja es eju pret rītiem, tad viņa tur nav, ja eju pret vakariem, tad viņu nemanu.
9
Ja viņš ziemeļos dara savu darbu, tad es viņu neraugu, ja viņš nogriežas uz dienasvidu, tad es viņu neredzu.
10
Bet viņš zina manu ceļu; ja viņš mani pārbaudītu, tad es taptu atrasts kā zelts.
11
Mana kāja turējās viņa pēdās, es viņa ceļu esmu sargājis un neesmu atkāpies.
12
No viņa lūpu pavēles es neesmu atkāpies, viņa mutes vārdus es vairāk esmu glabājis nekā savu padomu.
13
Bet kad viņš uz ko pastāv, kas viņu novērsīs? Ko viņš grib, to viņš dara.
14
Jo viņš izdara, ko viņš par mani nodomājis, un vēl daudz tādu padomu ir pie viņa.
15
Tādēļ es iztrūcinājos priekš viņa vaiga; kad es to apdomāju, tad es bīstos viņa priekšā.
16
Tas stiprais Dievs manu sirdi darījis bailīgu, un tas Visuvarenais mani iztrūcinājis.
17
Jo tādā tumsībā es vēl neesmu izdeldēts, lai gan tumsa manu vaigu apklājusi.
Ījaba 23:1
Ījaba 23:2
Ījaba 23:3
Ījaba 23:4
Ījaba 23:5
Ījaba 23:6
Ījaba 23:7
Ījaba 23:8
Ījaba 23:9
Ījaba 23:10
Ījaba 23:11
Ījaba 23:12
Ījaba 23:13
Ījaba 23:14
Ījaba 23:15
Ījaba 23:16
Ījaba 23:17
Ījaba 1 / Īja 1
Ījaba 2 / Īja 2
Ījaba 3 / Īja 3
Ījaba 4 / Īja 4
Ījaba 5 / Īja 5
Ījaba 6 / Īja 6
Ījaba 7 / Īja 7
Ījaba 8 / Īja 8
Ījaba 9 / Īja 9
Ījaba 10 / Īja 10
Ījaba 11 / Īja 11
Ījaba 12 / Īja 12
Ījaba 13 / Īja 13
Ījaba 14 / Īja 14
Ījaba 15 / Īja 15
Ījaba 16 / Īja 16
Ījaba 17 / Īja 17
Ījaba 18 / Īja 18
Ījaba 19 / Īja 19
Ījaba 20 / Īja 20
Ījaba 21 / Īja 21
Ījaba 22 / Īja 22
Ījaba 23 / Īja 23
Ījaba 24 / Īja 24
Ījaba 25 / Īja 25
Ījaba 26 / Īja 26
Ījaba 27 / Īja 27
Ījaba 28 / Īja 28
Ījaba 29 / Īja 29
Ījaba 30 / Īja 30
Ījaba 31 / Īja 31
Ījaba 32 / Īja 32
Ījaba 33 / Īja 33
Ījaba 34 / Īja 34
Ījaba 35 / Īja 35
Ījaba 36 / Īja 36
Ījaba 37 / Īja 37
Ījaba 38 / Īja 38
Ījaba 39 / Īja 39
Ījaba 40 / Īja 40
Ījaba 41 / Īja 41
Ījaba 42 / Īja 42