A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Estere 101
Un ķēniņš Aāzverus uzlika klausību zemei un jūras salām.
2
Bet visi viņa varas un viņa stipruma darbi un Mardakaja lielā paaugstināšana, ar ko ķēniņš viņu paaugstinājis, tas viss rakstīts Mēdiešu un Persiešu ķēniņu laiku grāmatā.
3
Jo Jūds Mardakajs bija otrais pie ķēniņa Aāzverus un augsts pie Jūdiem un pieņēmīgs(patīkams) pie visiem saviem brāļiem; jo viņš meklēja labumu priekš savas tautas, un runāja par visa sava dzimuma labklāšanos.