A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Estere 1

1
Un notikās Aāzverus laikā, šis ir tas Aāzverus, kas no Indijas līdz Moru zemei valdīja pār simts divdesmit septiņām valstīm, -
2
Tanīs dienās, kad ķēniņš Aāzverus sēdēja uz sava goda krēsla Zūzanas pilī,
3
Savas valdīšanas trešā gadā viņš darīja dzīres visiem saviem lielkungiem un saviem kalpiem, Persiešu un Mēdiešu karavadoņiem, virsniekiem un valsts valdniekiem, kas viņa priekšā,
4
Ka viņš parādītu savas valstības bagāto godību un savas augstības dārgo spožumu, daudz dienas, simts un astoņdesmit dienas.
5
Kad nu šīs dienas bija pagājušas, tad ķēniņš visiem ļaudīm, kas atradās Zūzanas pilī, taisīja dzīres, ir maziem, ir lieliem, septiņas dienas tai dārzā ķēniņa nama pagalmā.
6
Tur karājās baltas, sarkanas un pazilas gardīnes ar dārgām linu un purpura saitēm sudraba gredzenos pie marmora pīlāriem piesietas; sēdekļi bija no zelta un sudraba uz grīdas no sarkana un balta un dzeltena un melna marmora.
7
Un dzēriens tapa nests zelta traukos un ikkatrs trauks bija savādāks nekā tie citi, un ķēniņa vīna bija papilnam, pēc ķēniņa bagātības.
8
Un pie dzeršanas bija nolikums, nevienu nespiest, jo tā ķēniņš bija stipri pavēlējis visiem sava nama lielkungiem, lai ikviens dara kā tīk.
9
Un ķēniņiene Vasti arī taisīja dzīres tām sievām ķēniņa Aāzverus pilī.
10
Septītā dienā, kad ķēniņa sirds bija līksma no vīna, viņš sacīja uz Meūmanu, Bistu, Arbonu, Bigtu un Abagtu, Zetaru un Karku, tiem septiņiem kambarjunkuriem, kas ķēniņa Aāzverus priekšā kalpoja,
11
Lai ķēniņieni Vasti atved ķēniņa priekšā ar ķēniņa kroni, ka viņš tiem ļaudīm un lielkungiem rādītu viņas skaistumu, jo tā bija skaista no vaiga.
12
Bet ķēniņiene Vasti liedzās nākt uz ķēniņa vārdu caur tiem kambarjunkuriem. Tad ķēniņš ļoti apskaitās, un viņa bardzība iekš viņa iedegās.
13
Un ķēniņš sacīja uz tiem gudriem, kas tos laikus prata, - (jo tā ķēniņa lietas bija apspriežamas no visiem likumu un tiesu zinātājiem;
14
Bet šie bija tie tuvākie pie viņa: Karzenus, Zetars, Admatus, Tarzis, Meres, Marzenus, Memukans, septiņi Persiešu un Mēdiešu lielkungi, kas drīkstēja redzēt ķēniņa vaigu un sēdēja tai augstākā vietā valstī):
15
Ko lai dara pēc tiesas ar ķēniņieni Vasti, tāpēc ka tā nav darījusi ķēniņa Aāzverus vārdu, kas caur tiem kambarjunkuriem viņai bija sacīts.
16
Tad Memukans ķēniņa un to lielkungu priekšā sacīja: ķēniņiene Vasti ir noziegusies nevien pret ķēniņu, bet arī pret visiem lielkungiem un pret visiem ļaudīm, kas dzīvo visās ķēniņa Aāzverus valstīs.
17
Jo šī ķēniņienes liegšanās izpaudīsies pie visām sievām, ka tās nicinās savus vīrus pie sevis un tā sacīs: ķēniņš Aāzverus pavēlēja, lai ķēniņieni Vasti pie viņa atved, bet tā nenāca.
18
Tagad Persiešu un Mēdiešu lielmātes sacīs uz visiem ķēniņa lielkungiem, kad dzirdēs šo ķēniņienes darīšanu, un tad būs ķibeles un dusmu papilnam.
19
Ja ķēniņam patīk, tad lai no viņa iziet ķēniņa pavēle un lai top rakstīts Mēdiešu un Persiešu likumos, tā ka netop pārkāpts, ka Vastij nebūs vairs nākt ķēniņa Aāzverus priekšā, un lai ķēniņš viņas godu dod citai, kas labāka ir nekā viņa.
20
Un kad ķēniņa pavēle taps dzirdēta, kas sūtama pa visu viņa valsti (jo tā ir liela), tad visas sievas savus kungus turēs godā, pie augstiem un zemiem.
21
Un tas vārds patika ķēniņam un tiem lielkungiem, un ķēniņš darīja pēc Memukana vārda.
22
Tad grāmatas tapa sūtītas visās ķēniņa valstīs uz ikvienu valsti pēc viņas valodas un uz visām tautām pēc viņu mēles, ka ikkatrs vīrs lai ir kungs savā namā, un to sacīja ikkatrai tautai viņas valodā.
Estere 1:1
Estere 1:2
Estere 1:3
Estere 1:4
Estere 1:5
Estere 1:6
Estere 1:7
Estere 1:8
Estere 1:9
Estere 1:10
Estere 1:11
Estere 1:12
Estere 1:13
Estere 1:14
Estere 1:15
Estere 1:16
Estere 1:17
Estere 1:18
Estere 1:19
Estere 1:20
Estere 1:21
Estere 1:22
Estere 1 / Est 1
Estere 2 / Est 2
Estere 3 / Est 3
Estere 4 / Est 4
Estere 5 / Est 5
Estere 6 / Est 6
Estere 7 / Est 7
Estere 8 / Est 8
Estere 9 / Est 9
Estere 10 / Est 10