A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ezra 4

1
Kad nu Jūda un Benjamina pretinieki dzirdēja, ka tie no cietuma pārnākušie atkal ceļ namu Tam Kungam, Izraēla Dievam,
2
Tad tie nāca pie Zerubabela un pie tiem cilts tēviem un uz tiem sacīja: mēs celsim līdz ar jums. Jo mēs meklējam jūsu Dievu tāpat kā jūs, un tam esam upurējuši no tā laika, kad AsurAdons, Asura ķēniņš, mūs atvedis uz šejieni.
3
Bet Zerubabels un Jezuūs un tie atlikušie Izraēla cilts tēvi uz viņiem sacīja: jums nenākās ar mums celt namu mūsu Dievam, bet mēs gribam priekš sev uzcelt Tam Kungam, Izraēla Dievam, kā mums Korus, Persiešu ķēniņš, pavēlējis.
4
Tad tās zemes ļaudis nogurdināja Jūdu ļaužu rokas un atbiedēja tos no celšanas,
5
Un pirka pret tiem padomniekus, iznīcināt viņu nodomu visā Korus, Persiešu ķēniņa, laikā, līdz Darius, Persiešu ķēniņa, valdīšanai.
6
Un kad Aāzverus valdīja, viņa valdīšanas iesākumā, tie rakstīja sūdzības grāmatu pret Jūda un Jeruzālemes iedzīvotājiem.
7
Un Artazastus dienās Bizlams, Mitredats, Tabeēls un citi viņu biedri rakstīja Artazastum, Persiešu ķēniņam. Un tas grāmatas raksts bija sīriski rakstīts un sīriski tulkots.
8
Kanclers Rekums un rakstu vedējs Zimzajus rakstīja grāmatu pret Jeruzālemi ķēniņam Artazastum ar šiem vārdiem:
9
Toreiz (rakstīja): kanclers Rekums un rakstu vedējs Zimzajus un citi viņu biedri, no Dinas, no Arvazatkas, no Tarplas, no Avarzijas, no Arakas, no Bābeles, no Zuzanas, no Deas, no Elama,
10
Un citas tautas, ko tas lielais un slavējamais Aznavars atvedis un tām licis dzīvot Samarijas pilsētās, un tie citi viņpus upes, un tā projām.
11
Un šis ir tas raksts, ko tie viņam, proti ķēniņam Artazastum, sūtīja: tavi kalpi, tie vīri viņpus upes, un tā projām.
12
Lai ķēniņam ir zināms, ka tie Jūdi, kas no tevis aizgājuši, pie mums atnākuši uz Jeruzālemi, uzceļ to dumpīgo un nikno pilsētu, uztaisa mūrus un izlabo pamatus.
13
Tad nu lai ķēniņam ir zināms: kad šī pilsēta taps uzcelta un tie mūri būs uztaisīti, tad tie nedos meslus, tiesu un muitu, un tā ķēniņiem nāks zudums.
14
Kad nu mēs visi no ķēniņa pils sāli un maizi ēdam, un mums nepieklājās redzēt ķēniņa zudumu, tad esam sūtījuši un ķēniņam ziņu par to devuši,
15
Lai meklē tavu tēvu laiku grāmatā, tad tu atzīsi, šo pilsētu esam bijušu dumpīgu un ķēniņiem un valstīm pretīgu pilsētu, un ka tie jau no vecu veciem laikiem dumpojušies, - tāpēc šī pilsēta ir izpostīta.
16
Mēs ķēniņam darām zināmu, ka, ja šī pilsēta taps uzcelta un viņas mūri taps sataisīti, tev caur to nekas vairs neatliks viņpus upes.
17
Tad ķēniņš sūtīja atkal grāmatu kanclerim Rekumam un rakstu vedējam Zimzajum un tiem citiem viņu biedriem, kas Samarijā dzīvoja, un tiem citiem viņpus upes: mieru! Un tā projām.
18
Tā grāmata, ko jūs man esat sūtījuši, manā priekšā skaidri izlasīta.
19
Un es esmu pavēlējis, lai meklē. Un ir atrasts, ka šī pilsēta priekšlaikos pret ķēniņiem ir cēlusies, un ka tur ir celts dumpis un nemiers.
20
Vareni ķēniņi bijuši Jeruzālemē un valdījuši pār visu zemi viņpus upes, un tiem doti mesli, tiesa un muita.
21
Tāpēc pavēliet, ka šiem vīriem būs liegt, šo pilsētu uztaisīt, kamēr no manis nāks pavēle.
22
Sargājaties tad, ka nepārskataties, lai ļaunums nevairojās un ķēniņam nenāk zudums.
23
Kad nu ķēniņa Artazastus grāmatas raksts bija izlasīts Rekuma un rakstu vedēja Zimzaja un viņu biedru priekšā, tad tie cēlās steigšus uz Jeruzālemi pret tiem Jūdiem un tos aizkavēja ar varu un spēku.
24
Tad tas darbs pie Dieva nama Jeruzālemē mitējās un palika mierā līdz Persiešu ķēniņa Dārija valdīšanas otram gadam.
Ezra 4:1
Ezra 4:2
Ezra 4:3
Ezra 4:4
Ezra 4:5
Ezra 4:6
Ezra 4:7
Ezra 4:8
Ezra 4:9
Ezra 4:10
Ezra 4:11
Ezra 4:12
Ezra 4:13
Ezra 4:14
Ezra 4:15
Ezra 4:16
Ezra 4:17
Ezra 4:18
Ezra 4:19
Ezra 4:20
Ezra 4:21
Ezra 4:22
Ezra 4:23
Ezra 4:24
Ezra 1 / Ezr 1
Ezra 2 / Ezr 2
Ezra 3 / Ezr 3
Ezra 4 / Ezr 4
Ezra 5 / Ezr 5
Ezra 6 / Ezr 6
Ezra 7 / Ezr 7
Ezra 8 / Ezr 8
Ezra 9 / Ezr 9
Ezra 10 / Ezr 10