A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 221
Un Jeruzālemes iedzīvotāji cēla par ķēniņu viņa vietā Akaziju, viņa jaunāko dēlu. Jo visus tos vecākos bija nokāvuši sirotāji, kas ar Arabiešiem bija nākuši lēģerī; tā Jorama, Jūda ķēniņa, dēls Akazija palika par ķēniņu.
2
Divdesmit divus gadus Akazija bija vecs, kad palika par ķēniņu, un valdīja vienu gadu Jeruzālemē, un viņa mātei bija vārds Atalija, tā bija Amrus meita.
3
Un tas arīdzan staigāja Akaba nama ceļos, jo viņa māte bija viņa padoma devēja uz bezdievību.
4
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika, it kā Akaba nams, jo tie bija viņa padoma devēji, kad viņa tēvs bija nomiris, viņam par postu.
5
Un pēc viņu padoma viņš arī cēlās un ar Joramu, Akaba dēlu, Izraēla ķēniņu, nogāja karā pret Azaēli, Sīrijas ķēniņu, uz Rāmotu Ģileādā. Un Sīrieši sita Joramu.
6
Un viņš griezās atpakaļ, ka liktos dziedināties Jezreēlē, jo tam bija vātis, kas viņam Rāmā bija sistas, kad tas karoja pret Azaēli, Sīrijas ķēniņu. Un Azarija (Akazija), Jorama, Jūda ķēniņa, dēls, nogāja apraudzīt Joramu, Akaba dēlu, Jezreēlē, jo tas bija slims.
7
Jo Akazijam no Dieva tas notikās par postu, ka nāca pie Jorama, jo kad viņš bija nonācis, tad viņš izgāja ar Joramu pret Jeū, Nimzus dēlu, ko Tas Kungs bija svaidījis, Akaba namu izdeldēt.
8
Kad nu Jeūs par Akaba namu to sodību izdarīja, tad viņš atrada Jūda lielkungus un Akazijas brāļa dēlus, kas Akazijam kalpoja, un viņš tos nokāva.
9
Un viņš meklēja Akaziju, un to sagrāba, jo tas bija paslēpies Samarijā, un tie to atveda pie Jeūs un to nokāva un to apraka; jo tie sacīja: viņš ir Jozavata dēls, kas no visas savas sirds To Kungu meklējis. Tā Akazijas namam neviena nebija, kas būtu varējis palikt par ķēniņu.
10
Kad nu Atalija, Akazijas māte, redzēja savu dēlu esam nomirušu, tad tā cēlās un nogalinaja visu Jūda nama ķēniņa dzimumu.
11
Bet Jozabate, ķēniņa meita, ņēma Joasu, Akazijas dēlu, un to nozaga no ķēniņa bērnu vidus, kas tapa nokauti, un to ar viņu emmu lika guļamā kambarī. Tā Jozabate, ķēniņa Jorama meita, priestera Jojadas sieva, (jo tā bija Akazijas māsa) viņu apslēpa priekš Atalijas, ka tā to nenokāva.
12
Un viņš ar tiem bija apslēpts Dieva namā sešus gadus, un Atalija valdīja pār zemi.