A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 17

1
Un viņa dēls Jozavats palika par ķēniņu viņa vietā un tas palika spēcīgs pret Izraēli.
2
Un viņš ielika karavīrus visās stiprās Jūda pilsētās un karavīrus Jūda zemē un Evraīma pilsētās, ko viņa tēvs Aza bija uzņēmis.
3
Un Tas Kungs bija ar Jozavatu, jo viņš staigāja sava tēva Dāvida pirmajos ceļos un nemeklēja Baālus.
4
Bet viņš meklēja sava tēva Dievu un staigāja viņa baušļos un ne pēc Izraēla darbiem.
5
Tāpēc Tas Kungs apstiprināja to valstību viņa rokā, un visa Jūda valsts deva Jozavatam dāvanas, un tam bija bagātības un godības papilnam.
6
Un viņa sirds pieņēmās Tā Kunga ceļos, un viņš nopostīja vēl elku kalnus un Ašeras no Jūda.
7
Un savas valdīšanas trešā gadā viņš sūtīja savus lielkungus, Benkaēlu un Obadiju un Cakariju un Nataneēli un Mikaju, mācīt Jūdu pilsētās.
8
Un ar tiem bija tie Leviti Zemaja un Neanija un Zebadija un Azaēls un Zemiramots un Jonatāns un Adonija un Tobija un TobAdonija, Leviti, un ar tiem Elizamus un Jorams, priesteri.
9
Un tie mācīja Jūdā, un Tā Kunga bauslības grāmata tiem bija līdz, un tie gāja apkārt visās Jūda pilsētās un mācīja ļaudis.
10
Un bailes priekš Tā Kunga bija pār visām zemes valstīm apkārt ap Jūdu, ka tie pret Jozavatu nekaroja.
11
Un no Vīlistiem Jozavatam atnesa dāvanas, pulka sudraba. Un Arabi viņam deva sīkus lopus septiņtūkstoš un septiņsimt aunus un septiņtūkstoš un septiņsimt āžus.
12
Un Jozavats arvienu auga lielā augumā un uzcēla Jūdā pilis un labības pilsētas.
13
Un viņam bija daudz mantas Jūda pilsētās un varen stipri karavīri Jeruzālemē.
14
Un tā tie tapa skaitīti pēc viņu tēvu namiem: Jūdā bija virsnieki pār tūkstošiem: virsnieks Adnus, un tam bija trīs simt tūkstoš kara vīri.
15
Viņam blakām bija virsnieks Joanans, un tam bija divsimt astoņdesmit tūkstoši.
16
Un tam blakām bija Amazija, Zikrus dēls, kas ar labu prātu Tam Kungam bija nodevies, un tam bija divsimt tūkstoš kara vīri.
17
Un no Benjamina bija Elijadus, kara varonis, un tam bija divsimt tūkstoši ar stopiem un priekšturamām bruņām.
18
Un tam blakām bija Jozabads, un tam bija simts astoņdesmit tūkstoši uz karu gatavi.
19
Šie kalpoja ķēniņam, bez tiem, ko ķēniņš bija ielicis stiprās pilsētās pa visu Jūdu.
2 Hronikas 17:1
2 Hronikas 17:2
2 Hronikas 17:3
2 Hronikas 17:4
2 Hronikas 17:5
2 Hronikas 17:6
2 Hronikas 17:7
2 Hronikas 17:8
2 Hronikas 17:9
2 Hronikas 17:10
2 Hronikas 17:11
2 Hronikas 17:12
2 Hronikas 17:13
2 Hronikas 17:14
2 Hronikas 17:15
2 Hronikas 17:16
2 Hronikas 17:17
2 Hronikas 17:18
2 Hronikas 17:19
2 Hronikas 1 / 2Hro 1
2 Hronikas 2 / 2Hro 2
2 Hronikas 3 / 2Hro 3
2 Hronikas 4 / 2Hro 4
2 Hronikas 5 / 2Hro 5
2 Hronikas 6 / 2Hro 6
2 Hronikas 7 / 2Hro 7
2 Hronikas 8 / 2Hro 8
2 Hronikas 9 / 2Hro 9
2 Hronikas 10 / 2Hro 10
2 Hronikas 11 / 2Hro 11
2 Hronikas 12 / 2Hro 12
2 Hronikas 13 / 2Hro 13
2 Hronikas 14 / 2Hro 14
2 Hronikas 15 / 2Hro 15
2 Hronikas 16 / 2Hro 16
2 Hronikas 17 / 2Hro 17
2 Hronikas 18 / 2Hro 18
2 Hronikas 19 / 2Hro 19
2 Hronikas 20 / 2Hro 20
2 Hronikas 21 / 2Hro 21
2 Hronikas 22 / 2Hro 22
2 Hronikas 23 / 2Hro 23
2 Hronikas 24 / 2Hro 24
2 Hronikas 25 / 2Hro 25
2 Hronikas 26 / 2Hro 26
2 Hronikas 27 / 2Hro 27
2 Hronikas 28 / 2Hro 28
2 Hronikas 29 / 2Hro 29
2 Hronikas 30 / 2Hro 30
2 Hronikas 31 / 2Hro 31
2 Hronikas 32 / 2Hro 32
2 Hronikas 33 / 2Hro 33
2 Hronikas 34 / 2Hro 34
2 Hronikas 35 / 2Hro 35
2 Hronikas 36 / 2Hro 36