A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Hronikas 141
Un Abija aizmiga pie saviem tēviem, un to apraka Dāvida pilī; un viņa dēls Aza palika par ķēniņu viņa vietā. Viņa laikā zemei bija miers desmit gadus.
2
Un Aza darīja, kas bija pareizi un Tam Kungam, viņa Dievam, labi patika,
3
Un izdeldēja svešo dievu altārus un elku kalnus un nolauzīja tēlu stabus un nocirta Ašeras.
4
Un pavēlēja, lai Jūda meklē To Kungu, savu tēvu Dievu, un dara bauslību un pavēli.
5
Un viņš izdeldēja no visām Jūda pilsētām elku kalnus un dievekļus, jo valsts apakš viņa bija mierā.
6
Viņš arī uzcēla stipras pilsētas iekš Jūda, jo zeme bija mierā, un tanīs gados karš pret viņu nebija, jo Tas Kungs viņam deva mieru.
7
Un viņš sacīja uz Jūdu: uzcelsim šīs pilsētas un mūrēsim mūrus apkārt un torņus, un taisīsim vārtus un aizšaujamos; vēl tā zeme mums pieder; jo mēs To Kungu, savu Dievu, esam meklējuši, mēs esam meklējuši, un viņš mums visapkārt devis mieru. Tā tie būvēja un tiem labi izdevās.
8
Un Azam bija karaspēks, trīssimt tūkstoši no Jūda ar šķēpiem un priekšturamām bruņām, un no Benjamina divsimt astoņdesmit tūkstoši ar priekšturamām bruņām un stopiem, šie visi bija stipri varoņi.
9
Un pret tiem cēlās Zerus, Moru ķēniņš, ar karaspēku, ar tūkstoš reiz tūkstošiem un ar trīs simt ratiem, un atnāca līdz Marezai.
10
Bet Aza tiem izgāja pretī, un tie nostājās uz kauju Cevatas ielejā pie Marezas.
11
Un Aza piesauca To Kungu, savu Dievu, un sacīja: Kungs, neviena nav kā tu, kas var palīdzēt nespēcīgam pret stipro. Palīdzi mums, Kungs, mūsu Dievs, jo mēs paļaujamies uz tevi un tavā vārdā esam nākuši pret šo lielo pulku. Kungs! Tu esi mūsu Dievs, pret tevi neviens cilvēks neko neiespēj.
12
Un Tas Kungs sita tos Moru ļaudis priekš Azas un priekš Jūda, un tie Moru ļaudis bēga.
13
Bet Aza un tie ļaudis, kas pie tā bija, tiem dzinās pakaļ līdz Ģerarai, un tie Moru ļaudis krita, ka neviens no tiem nepalika dzīvs; jo tie tapa satriekti priekš Tā Kunga un priekš viņa kara spēka, un viņi dabūja ļoti daudz laupījuma.
14
Un viņi kāva visas pilsētas ap Ģeraru, jo bailes no Tā Kunga bija uz tiem nākušas; un tie aplaupīja visas pilsētas, tāpēc ka tur bija daudz laupījuma.
15
Tie kāva arī lopu teltis un aizveda avis un kamieļus, lielu pulku, un pārnāca atkal Jeruzālemē.2 Hronikas 14:1

2 Hronikas 14:2

2 Hronikas 14:3

2 Hronikas 14:4

2 Hronikas 14:5

2 Hronikas 14:6

2 Hronikas 14:7

2 Hronikas 14:8

2 Hronikas 14:9

2 Hronikas 14:10

2 Hronikas 14:11

2 Hronikas 14:12

2 Hronikas 14:13

2 Hronikas 14:14

2 Hronikas 14:152 Hronikas 1 / 2Hro 1

2 Hronikas 2 / 2Hro 2

2 Hronikas 3 / 2Hro 3

2 Hronikas 4 / 2Hro 4

2 Hronikas 5 / 2Hro 5

2 Hronikas 6 / 2Hro 6

2 Hronikas 7 / 2Hro 7

2 Hronikas 8 / 2Hro 8

2 Hronikas 9 / 2Hro 9

2 Hronikas 10 / 2Hro 10

2 Hronikas 11 / 2Hro 11

2 Hronikas 12 / 2Hro 12

2 Hronikas 13 / 2Hro 13

2 Hronikas 14 / 2Hro 14

2 Hronikas 15 / 2Hro 15

2 Hronikas 16 / 2Hro 16

2 Hronikas 17 / 2Hro 17

2 Hronikas 18 / 2Hro 18

2 Hronikas 19 / 2Hro 19

2 Hronikas 20 / 2Hro 20

2 Hronikas 21 / 2Hro 21

2 Hronikas 22 / 2Hro 22

2 Hronikas 23 / 2Hro 23

2 Hronikas 24 / 2Hro 24

2 Hronikas 25 / 2Hro 25

2 Hronikas 26 / 2Hro 26

2 Hronikas 27 / 2Hro 27

2 Hronikas 28 / 2Hro 28

2 Hronikas 29 / 2Hro 29

2 Hronikas 30 / 2Hro 30

2 Hronikas 31 / 2Hro 31

2 Hronikas 32 / 2Hro 32

2 Hronikas 33 / 2Hro 33

2 Hronikas 34 / 2Hro 34

2 Hronikas 35 / 2Hro 35

2 Hronikas 36 / 2Hro 36