A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 4

1
Jūda bērni bija: Perecs, Ecrons un Karmus un Urs un Zobals.
2
Un Reajus, Zobala dēls, dzemdināja Jakatu. Un Jakats dzemdināja Aķumaju un Laādu, šie ir Caregatiešu radi.
3
Šie ir no Etama tēva: Jezreēls, Jezmus un Jedbas, un viņu māsai bija vārds Aclelpone.
4
Un Pnuēls bija Ģedora tēvs, un Ezers bija Uzas tēvs. Šie ir Ura, Evratas pirmdzimušā dēla, Bētlema tēva, bērni.
5
Un Azuram, Tekoūs tēvam, bija divas sievas: Ellea un Naēra.
6
Un Naēra tam dzemdēja Akuzamu un Everu un Temnu un Akastaru. Šie ir Naēras bērni.
7
Un Elleas bērni bija: Cerets, Jecoars un Etnans.
8
Un Koc dzemdināja Anubu un Acobebu un Aāreēļa, Aruma dēla, radus.
9
Un Jaēbecam bija lielāks gods pār saviem brāļiem, un viņa māte viņa vārdu bija saukusi Jaēbecs, sacīdama: es to ar sāpēm esmu dzemdējusi.
10
Jo Jaēbecs piesauca Izraēla Dievu un sacīja: kaut tu mani svētīt svētītu un manas robežas vairotu, un tava roka būtu ar mani un darītu, ka ļaunums un sāpes mani neaiztiek Un Dievs tam lika nākt, ko viņš lūdza.
11
Un Kalubs, Zukas brālis, dzemdināja Meķeru, šis ir Estona tēvs.
12
Un Estons dzemdināja Betravu un Paseju un Teīnnu, Naāsa pilsētas tēvu. Šie ir Rekas vīri.
13
Un Ķenasa bērni bija: Otniēls un Zeraja. Un Otniēļa bērni bija: Atats.
14
Un Meonotajus dzemdināja Ovru. Un Zeraja dzemdināja Joabu, amatnieku ielejas tēvu, jo tie bija amatnieki.
15
Un Kākeba, Jevuna dēla, bērni bija: Irus, Elus un Naāms. Un Elus bērni bija: Kenas.
16
Un Jealeēļa bērni bija: Zivs un Ziva, Tirja un Azareēls.
17
Un Ezras bērni bija: Jeters un Mereds un Evers un Jalons un Taārs ar Mirjamu un Zamaju un Jezbu, Estemoas tēvu.
18
Un viņa sieva Judija dzemdēja Jeredu, Ģedora tēvu, un Eberu, Zokus tēvu, un Jekutiēli, Zanoas tēvu. Šie ir Bitjas, Varaūs meitas, bērni, ko Mereds bija apņēmis.
19
Un sievas Odijas, Nakama māsas bērni bija: Ķegilas tēvs Garmiets, un Maēkiets Estemoa.
20
Un Sīmeana bērni bija: Amnons un Rinnus, Benanans un Tilons. Un Jezeūs bērni bija: Zoēts un BenZoēts.
21
Un Zelus, Jūda dēla, bērni bija: Ģers, Lekas tēvs, un Laēdus, Marezas tēvs, un Azbeas nama vēveru(audēju) radi.
22
Ir Joķims un Kozebas vīri un Joas un Zaravs, kas pār Moabiešiem valdījuši, un Jazubi Laēmā; bet tās jau ir vecas lietas.
23
Tie bija podnieki un dzīvoja Netaīmā un Ģederā; pie ķēniņa darba tie tur dzīvoja.
24
Sīmeana bērni bija: Nemuels un Jamins un Jaribs, Zerus, Zauls.
25
Tā dēls bija Zalums, tā dēls Mibzams, tā dēls Mizmus.
26
Un Mizmus bērni bija: Amuels, tā dēls Zakurs, tā dēls Zimejus.
27
Un Zimejum bija sešpadsmit dēli un sešas meitas, bet viņa brāļiem nebija daudz bērnu. Un visi viņu radi nevairojās tik daudz, kā Jūda bērni.
28
Un tie dzīvoja Berzebā un Moladā un AcarZualā
29
Un Bilā un Ecemā un Toladā
30
Un Betuēlā un Ormā un Ciklagā
31
Un Bet Markabotā un Acurzuzimā un Betbiērā un Zaraīma. Šās bija viņu pilsētas, tiekams Dāvids palika par ķēniņu.
32
Un viņu ciemi bija Etans un Aīns, Rimons un Tokens un Azans, pieci pilsētas,
33
Un visi viņu ciemi apkārt šīm pilsētām līdz Baālam; šie ir viņu dzīvokļi un viņu radu raksti.
34
Un Mezobabs un Jamleķs un Jozus, Amacījas dēls,
35
Un Joēls un Jeūs, Jozivja dēls, tas bija Zerajas, tas Aziēļa dēls,
36
Un Eljoēnajus un Jaēkobus un Jezoaja un Azaja un Adiēls un Jezimeēls un Benaja,
37
Un Zizas, Zivejus dēls, tas bija Alona, tas Jedajas, tas Zimrus, tas Zemajas dēls.
38
Šie vārdiem minetie bija lielkungi saviem radiem, un viņu tēva nama radi izplētās daudzumā.
39
Un tie gāja līdz Ģedoras ceļam, ielejas rīta pusē, ganības meklēdami savām avīm.
40
Un tie atrada taukas un labas ganības un plašu zemi, klusu un mierīgu, jo Kama bērni tur senāk dzīvoja.
41
Un tie, vārdiem uzrakstītie, nāca Izķijas, Jūda ķēniņa, laikā, un apkāva viņu teltis un dzīvotājus, kas tur bija, un tos izdeldēja līdz šai dienai, un dzīvoja viņu vietā, jo tur bija ganības viņu avīm.
42
Un no viņiem, no Sīmeana bērniem, izgāja piecsimt vīri uz Zeīra kalniem, un Pēlatja un Nearja un Revaja un Uziēls, Jezejus dēli, tiem bija par virsniekiem.
43
Un tie apkāva Amaleka atlikumu, kas bija izglābies, un tur dzīvoja līdz pat šai dienai.
1 Hronikas 4:1
1 Hronikas 4:2
1 Hronikas 4:3
1 Hronikas 4:4
1 Hronikas 4:5
1 Hronikas 4:6
1 Hronikas 4:7
1 Hronikas 4:8
1 Hronikas 4:9
1 Hronikas 4:10
1 Hronikas 4:11
1 Hronikas 4:12
1 Hronikas 4:13
1 Hronikas 4:14
1 Hronikas 4:15
1 Hronikas 4:16
1 Hronikas 4:17
1 Hronikas 4:18
1 Hronikas 4:19
1 Hronikas 4:20
1 Hronikas 4:21
1 Hronikas 4:22
1 Hronikas 4:23
1 Hronikas 4:24
1 Hronikas 4:25
1 Hronikas 4:26
1 Hronikas 4:27
1 Hronikas 4:28
1 Hronikas 4:29
1 Hronikas 4:30
1 Hronikas 4:31
1 Hronikas 4:32
1 Hronikas 4:33
1 Hronikas 4:34
1 Hronikas 4:35
1 Hronikas 4:36
1 Hronikas 4:37
1 Hronikas 4:38
1 Hronikas 4:39
1 Hronikas 4:40
1 Hronikas 4:41
1 Hronikas 4:42
1 Hronikas 4:43
1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29