English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 3

1
Šie bija Dāvida bērni, kas tam Ebronē dzimuši: tas pirmdzimušais Amnons, no Jezreēlietes Aķinomas. Otrais Daniēls no Karmelietes Abigaīles;
2
Trešais Absaloms, Maēkas, Ģezura ķēniņa Talmajus meitas, dēls, ceturtais Adonijus, Aģitas dēls,
3
Piektais Zevatjus no Abitalas; sestais Jetreams no viņa sievas Eglas.
4
Šie seši viņam dzimuši Ebronē; jo viņš tur valdīja septiņus gadus un sešus mēnešus, un trīsdesmit trīs gadus viņš valdīja Jeruzālemē.
5
Un šie viņam dzimuši Jeruzālemē: Zimeūs un Zobabs un Nātans un Salamans, četri no Batzebas, Amiēļa meitas, -
6
Jebears un Elizamus un Elivalets
7
Un Nogus un Nevegs un Japius
8
Un Elizamus un Elijadus un Elivalets, deviņi.
9
Šie visi ir Dāvida bērni, bez lieku sievu bērniem. Un Tāmara bija viņu māsa.
10
Un Salamana dēls bija Rekabeams, tā dēls Abija, tā dēls Aza, tā dēls Jozavats,
11
Tā dēls Jorams, tā dēls Akazija, tā dēls Joas,
12
Tā dēls Amacīja, tā dēls Azarija, tā dēls Jotams,
13
Tā dēls Akas, tā dēls Izķija, tā dēls Manasus,
14
Tā dēls Amons, tā dēls Jozija.
15
Un Jozijas bērni bija Joanams, tas pirmdzimušais, Joaķims otrais, Cedeķija trešais, Zalums ceturtais.
16
Jojaķima bērni bija Jekanija, tā dēls bija Cedeķija.
17
Un Jekanijas, tā cietumā aizvestā, bērni bija Zealtiēls, viņa dēls,
18
Un Malķīrams un Vadajus un Zemneacars un Jekamajus, Ozamus un Nedabijus.
19
Un Vadajus bērni bija Cerubabels un Zimejus. Un Cerubabeļa bērni bija Mezulams un Ananija un Zelomite viņu māsa,
20
Un Azubus un Oēls un Bereķija un Azadija, Juzab Ezeds, pieci.
21
Un Ananijas bērni bija Platija un Jezaja; Revajas bērni, Arnana bērni. Obadijas bērni, Zakanijas bērni.
22
Un Zakanijas bērni bija: Zemajus. Un Zemajus bērni bija: Atus un Jiģeals un Bariaks un Nearija un Zavats, Zezus, seši.
23
Un Nearijas bērni bija: Elioēnajus un Izķija un Asrikams, trīs.
24
Un Eljoēnajus bērni bija: Obajus, Elijazibs un Plaja un Akubs un Joanans no Delajus un Ananus, septiņi.
1 Hronikas 3:1
1 Hronikas 3:2
1 Hronikas 3:3
1 Hronikas 3:4
1 Hronikas 3:5
1 Hronikas 3:6
1 Hronikas 3:7
1 Hronikas 3:8
1 Hronikas 3:9
1 Hronikas 3:10
1 Hronikas 3:11
1 Hronikas 3:12
1 Hronikas 3:13
1 Hronikas 3:14
1 Hronikas 3:15
1 Hronikas 3:16
1 Hronikas 3:17
1 Hronikas 3:18
1 Hronikas 3:19
1 Hronikas 3:20
1 Hronikas 3:21
1 Hronikas 3:22
1 Hronikas 3:23
1 Hronikas 3:24
1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29