English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 27

1
Šie nu ir Izraēla bērni pēc sava skaita, tēvu namu virsnieki un tūkstošnieki un simtnieki un viņu uzraugi, kas ķēniņam kalpoja itin pēc noliktas kārtas nākdami un iedami ik mēnešus cauru gadu; un ikkatrā kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
2
Pār pirmo kārtu pirmā mēnesī bija Jazabeams, Zabdiēļa dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
3
Viņš bija no Pereca bērniem, virsnieks pār visiem kara kungiem pirmā mēnesī.
4
Un pār otra mēneša kārtu bija Dodajus, Akoka dēls, un Miklots bija vadonis viņa kārtai, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
5
Trešais kara virsnieks trešā mēnesī bija virsnieks Benaja, priestera Jojadas dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
6
Šis Benaja bija tas varenais starp trīsdesmitiem un pār tiem trīsdesmitiem, un viņa kārtai bija (vadonis) Amizadabs, viņa dēls.
7
Ceturtais ceturtā mēnesī bija Azaēls, Joaba brālis, un pēc viņa Zabadija, viņa dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
8
Piektais virsnieks piektā mēnesi bija Zameūts, Jezraka dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
9
Sestais sestā mēnesī bija Īrus, Iķesa, dēls, no Tekoas, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
10
Septītais septītā mēnesī bija Elecs no Pelonas, no Evraīma bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
11
Astotais astotā mēnesī bija Zibekajus, Uzata dēls, no Zeraka bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
12
Devītais devītā mēnesī bija Abiēzers no Antotas, no Benjamina bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
13
Desmitais desmitā mēnesī bija Maērajus no Netovas, no Zeraka bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
14
Vienpadsmitais vienpadsmitā mēnesī bija Benaja no Pirgatonas, no Evraīma bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
15
Divpadsmitais divpadsmitā mēnesī bija Eldajus no Netovas, no Atniēļa nama, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
16
Un pār Izraēla ciltīm bija: pār Rūbena bērniem bija valdītājs Eliēzers, Zikrus dēls, pār Sīmeana bērniem Zevatija, Maēkas dēls,
17
Pār Levitiem Azabija, Ķemuēļa dēls, pār Aarona bērniem Cadoks;
18
Pār Jūdu Elijus, no Dāvida brāļiem; pār Īzašaru Omrus, Mikaēļa dēls,
19
Pār Zebulonu Jezmaja, Obadijas dēls, pār Navtalu Jeremots, Azriēļa dēls,
20
Pār Evraīma bērniem Ozeūs, Azazias dēls, pār Manasus puscilti Joēls, Pedajas dēls,
21
Pār Manasus puscilti Ģileādā Idus Cakarijas dēls, pār Benjaminu Jaēziēls, Abnera dēls,
22
Pār Danu Azareēls, Jeroama dēls, šie ir Izraēla cilšu virsnieki.
23
Bet Dāvids tos neskaitīja, kas divdesmit gadus veci un vēl jaunāki, tāpēc ka Tas Kungs bija sacījis, ka Izraēli gribot vairot kā debess zvaigznes.
24
Joabs, Cerujas dēls, bija sācis skaitīt, bet nepabeidza, tāpēc ka nāca liela dusmība pār Izraēli, un tas skaits netika uzņemts ķēniņa Dāvida laiku grāmatu skaitļos.
25
Un pār ķēniņa mantām bija Azmavets, Adiēļa dēls, un pār labības krājumiem uz laukiem, pilsētās un ciemos un pilīs Jonatāns, Uzijas dēls,
26
Un pār zemes strādniekiem un lauku kopējiem bija Ezrus, Ķeluba dēls,
27
Un pār vīna dārziem bija Zimejus no Ramatas; un pār vīna krājumiem vīna dārzos Zabdus no Zevamas.
28
Un pār eļļas dārziem un meža vīģes kokiem ielejās bija BaālAnans no Ģederas; un pār eļļas krājumiem Joas;
29
Un pār vēršiem, kas Zaronā ganījās, bija Zitrajus no Zaronas, bet pār tiem vēršiem ielejās, Zavats, Adlaja dēls,
30
Un pār kamieļiem bija Obils, tas Izmaēlietis; un pār ēzeļu mātēm Jeēdija no Meronotas.
31
Un pār sīkiem lopiem bija Jazus, tas Agarietis. Šie visi bija uzraugi pār ķēniņa Dāvida mantām.
32
Un Jonatāns, Dāvida brālēns, bija padoma devējs, prātīgs vīrs un rakstu pratējs, un Jeīels, Akmona dēls, bija pie ķēniņa bērniem.
33
Un Aķitovels bija ķēniņa padoma devējs, un Uzajus no Arkas, bija ķēniņa draugs.
34
Un pēc Aķitovela bija Jojada, Benajas dēls, un Abjatars. Bet Joabs bija ķēniņa kara vadonis.
1 Hronikas 27:1
1 Hronikas 27:2
1 Hronikas 27:3
1 Hronikas 27:4
1 Hronikas 27:5
1 Hronikas 27:6
1 Hronikas 27:7
1 Hronikas 27:8
1 Hronikas 27:9
1 Hronikas 27:10
1 Hronikas 27:11
1 Hronikas 27:12
1 Hronikas 27:13
1 Hronikas 27:14
1 Hronikas 27:15
1 Hronikas 27:16
1 Hronikas 27:17
1 Hronikas 27:18
1 Hronikas 27:19
1 Hronikas 27:20
1 Hronikas 27:21
1 Hronikas 27:22
1 Hronikas 27:23
1 Hronikas 27:24
1 Hronikas 27:25
1 Hronikas 27:26
1 Hronikas 27:27
1 Hronikas 27:28
1 Hronikas 27:29
1 Hronikas 27:30
1 Hronikas 27:31
1 Hronikas 27:32
1 Hronikas 27:33
1 Hronikas 27:34
1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29