Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
1 Hronikas 18
1
Un notikās pēc tam, ka Dāvids kāva Vīlistus un tos pārvarēja un uzņēma Gatu un viņas ciemus no Vīlistu rokas.
2
Un viņš kāva arī Moabiešus, tā ka Moabieši Dāvidam palika par kalpiem un nesa dāvanas.
3
Dāvids kāva arī AdadEzeru, Cobas ķēniņu, Ematā, kad šis nogāja savu varu atkal uzcelt pie Vrat upes.
4
Un Dāvids tiem atņēma tūkstoš ratus un septiņtūkstoš jātniekus un divdesmit tūkstoš kājniekus, un Dāvids darīja visus zirgus tizlus un atlicināja no tiem simts zirgus.
5
Un Sīrieši no Damaskus nāca AdadEzeram, Cobas ķēniņam, palīgā, bet Dāvids kāva no Sīriešiem divdesmit divi tūkstoš vīrus.
6
Un Dāvids lika (karavīrus) Damaskū Sīrijā, un Sīrieši Dāvidam palika par kalpiem un nesa dāvanas; jo Tas Kungs palīdzēja Dāvidam visur, kur viņš gāja.
7
Un Dāvids ņēma tās zelta priekšturamās bruņas, kas AdadEzera kalpiem bija, un tās pārveda uz Jeruzālemi.
8
Dāvids paņēma arī ļoti daudz vara no Tibeatas un no Kunas, AdadEzera pilsētām; no tā Salamans taisīja to vara jūru un tos stabus un tos vara traukus.
9
Kad nu Tojus, Ematas ķēniņš, dzirdēja, ka Dāvids bija kāvis visu AdadEzera, Cobas ķēniņa, karaspēku,
10
Tad viņš savu dēlu Adoramu sūtīja pie ķēniņa Dāvida, vaicāt pēc viņa labklāšanās un viņam pateikt, kā tas pret AdadEzeru bija karojis un viņu kāvis, jo AdadEzeram bija karš pret Toju.
11
Un visus zelta un sudraba un vara traukus, tos ķēniņš Dāvids svētīja Tam Kungam līdz ar to sudrabu un zeltu, ko viņš no visām tautām bija paņēmis, no Edoma un Moaba un no Amona bērniem, no Vīlistiem un no Amaleķiešiem.
12
Abizajus, Cerujas dēls, kāva arīdzan Edomiešus sāls ielejā, astoņpadsmit tūkstošus.
13
Un viņš lika karavīrus Edomā, un visi Edomieši palika Dāvidam par kalpiem, jo Tas Kungs palīdzēja Dāvidam visur, kurp tas gāja.
14
Tā Dāvids valdīja pār visu Izraēli un nesa tiesu un taisnību visiem saviem ļaudīm.
15
Un Joabs, Cerujas, dēls, bija pār karaspēku, un Jozavats, Aķiluda dēls, bija kanclers,
16
Un Cadoks, Aķitoba dēls, un Abimeleks, Abjatara dēls, bija priesteri, un Zauzus bija skrīveris,
17
Un Benaja, Jojadas dēls bija pār tiem Krietiem un Plietiem, un Dāvida bērni bija tie pirmie pie ķēniņa.
1 Hronikas 18:1
1 Hronikas 18:2
1 Hronikas 18:3
1 Hronikas 18:4
1 Hronikas 18:5
1 Hronikas 18:6
1 Hronikas 18:7
1 Hronikas 18:8
1 Hronikas 18:9
1 Hronikas 18:10
1 Hronikas 18:11
1 Hronikas 18:12
1 Hronikas 18:13
1 Hronikas 18:14
1 Hronikas 18:15
1 Hronikas 18:16
1 Hronikas 18:17
1 Hronikas 1 / 1Hro 1
1 Hronikas 2 / 1Hro 2
1 Hronikas 3 / 1Hro 3
1 Hronikas 4 / 1Hro 4
1 Hronikas 5 / 1Hro 5
1 Hronikas 6 / 1Hro 6
1 Hronikas 7 / 1Hro 7
1 Hronikas 8 / 1Hro 8
1 Hronikas 9 / 1Hro 9
1 Hronikas 10 / 1Hro 10
1 Hronikas 11 / 1Hro 11
1 Hronikas 12 / 1Hro 12
1 Hronikas 13 / 1Hro 13
1 Hronikas 14 / 1Hro 14
1 Hronikas 15 / 1Hro 15
1 Hronikas 16 / 1Hro 16
1 Hronikas 17 / 1Hro 17
1 Hronikas 18 / 1Hro 18
1 Hronikas 19 / 1Hro 19
1 Hronikas 20 / 1Hro 20
1 Hronikas 21 / 1Hro 21
1 Hronikas 22 / 1Hro 22
1 Hronikas 23 / 1Hro 23
1 Hronikas 24 / 1Hro 24
1 Hronikas 25 / 1Hro 25
1 Hronikas 26 / 1Hro 26
1 Hronikas 27 / 1Hro 27
1 Hronikas 28 / 1Hro 28
1 Hronikas 29 / 1Hro 29