A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Hronikas 141
Un Īrams, Tirus ķēniņš, sūtīja vēstnešus pie Dāvida un ciedru kokus un mūrniekus un būvmeistarus, viņam uztaisīt namu.
2
Un Dāvids manīja, ka Tas Kungs viņu bija apstiprinājis par ķēniņu pār Izraēli; jo viņa valstība tapa varen paaugstināta viņa Izraēla ļaužu labad.
3
Un Dāvids ņēma vēl vairāk sievu Jeruzālemē un Dāvidam dzima vēl vairāk dēlu un meitu.
4
Un šie ir to bērnu vārdi, kas viņam piedzima Jeruzālemē: Zamuūs un Zobabs, Nātans un Salamans.
5
Un Jebears un Elizuūs un Elvalets
6
Un Nogus un Ņevegs un Japius
7
Un Elizamus un BaelJadus un Elivalets.
8
Kad nu Vīlisti dzirdēja, ka Dāvids bija svaidīts par ķēniņu pār visu Izraēli, tad visi Vīlisti nāca, Dāvidu meklēt. Un kad Dāvids to dzirdēja, tad viņš tiem izgāja pretī.
9
Un Vīlisti nāca un izplētās Revaīm ielejā.
10
Tad Dāvids vaicāja Dievam un sacīja: vai man būs iet pret Vīlistiem, un vai tu tos dosi manā rokā? Un Tas Kungs tam sacīja: celies, jo es tos došu tavā rokā.
11
Un tie gāja uz BaālPracim, un Dāvids tos tur sakāva, un Dāvids sacīja: Dievs aizrāvis manus ienaidniekus caur manu roku, it kā ūdens rauj. Tādēļ tie nosauca to vietu BaālPracim (rāveju vieta).
12
Un tie tur pameta savus dievus; un Dāvids pavēlēja, tos sadedzināt ar uguni.
13
Bet Vīlisti atkal nāca un apmetās ielejā.
14
Tad Dāvids atkal vaicāja Dievam, un Dievs uz to sacīja: neej aiz viņiem bet ej apkārt ap viņiem, un ej tiem virsū pret tiem raudu kokiem.
15
Un kad tu dzirdēsi soļus rībam raudu koku galotnēs, tad izej uz kaušanos, jo Dievs iziet tavā priekšā, kaut Vīlistu karaspēku.
16
Un Dāvids darīja, kā Dievs tam bija pavēlējis; un tie kāva Vīlistu karaspēku no Ģibeonas līdz Gazerai.
17
Tā Dāvida slava izpaudās pa visām zemēm, un Tas Kungs lika bailēm no viņa uziet visiem pagāniem.