A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

4 Karaļi 71
Tad Eliza sacīja: klausāties Tā Kunga vārdu: tā saka Tas Kungs: rītu ap šo laiku pūrs kviešu miltu maksās vienu sēķeli un divi pūri miežu vienu sēķeli Samarijas vārtos.
2
Tad tas virsnieks, uz kura roku ķēniņš atspiedās, atbildēja tam Dieva vīram un sacīja: redzi, jebšu Tas Kungs logus taisītu debesīs, vai šī lieta varētu notikt? Bet tas sacīja: redzi, ar savām acīm tu to redzēsi, bet no tā neēdīsi.
3
Un četri spitālīgi vīri bija vārtu durvīs un tie sacīja cits uz citu: ko še paliekam, kamēr mirstam?
4
Ja arī domātu pilsētā tikt, tad pilsētā ir bads, un mēs taču tur mirsim, - un ja te paliksim, tad arī mirsim. Tad nu nāciet, iesim Sīriešu lēģeri, - ja tie mūs pamet dzīvus, tad dzīvosim, un ja tie mūs nokauj, tad mirsim.
5
Un tie cēlās paša novakarē, iet uz Sīriešu lēģeri, un kad tie nonāca pie Sīriešu lēģera malas, redzi, tad tur nebija neviena.
6
Jo Tas Kungs Sīriešu spēkam bija licis dzirdēt troksni no ratiem un zirgiem un liela karaspēka troksni, tā ka cits uz citu sacīja: redzi, Izraēla ķēniņš pret mums saderējis Etiešu ķēniņus un Ēģiptiešu ķēniņus, ka tie mums uzbrūk.
7
Tā tie bija cēlušies un bēguši pa krēslu un pametuši savas teltis un savus zirgus un savus ēzeļus, lēģeri, kā tas bija, un bija bēguši, glābt tik dzīvību.
8
Kad nu šie spitālīgie nonāca pie lēģera malas, tad tie iegāja vienā teltī, ēda un dzēra, un ņēma no turienes sudrabu un zeltu un drēbes, un nogāja un apslēpa un nāca atkal un gāja citā teltī, un ņēma no turienes arīdzan un nogāja un apslēpa.
9
Tad cits uz citu sacīja: mēs nedarām labi; šī diena ir priecīgas vēsts diena; ja mēs cietīsim klusu un gaidīsim līdz rīta gaismai, tad kritīsim vainā. Nu tad nāciet, iesim un nesīsim ziņu ķēniņa namam.
10
Un tie gāja un sauca pilsētas vārtu sargus un tiem teica sacīdami: mēs gājām Sīriešu lēģerī, un redzi, tur nebija neviena un neviena cilvēka balss, kā vien piesieti zirgi un ēzeļi un teltis kā papriekš.
11
Tad sasauca vārtu sargus, un tie nesa to vēsti iekšā ķēniņa namā.
12
Un ķēniņš cēlās naktī un sacīja uz saviem kalpiem: es jums teikšu, ko Sīrieši mums darījuši. Tie zina, ka mēs esam badā, tāpēc tie no lēģera ir izgājuši apslēpties laukā, domādami: ja tie no pilsētas nāks ārā, tad mēs tos grābsim dzīvus un ielauzīsimies pilsētā.
13
Tad viens no viņa kalpiem atbildēja un sacīja: lai jel ņem tos pieci atlikušos zirgus, kas pilsētā atlikuši, (redzi, tie ir kā viss Izraēla pulks, kas atlicies, vai kā viss Izraēla pulks, kas aizgājis bojā); tos sūtīsim izlūkot.
14
Tad tie ņēma divus ratus ar zirgiem, un ķēniņš tos sūtīja Sīriešu karaspēkam pakaļ un sacīja: ejat un izlūkojiet.
15
Un tie laida tiem pakaļ līdz Jardānei, un redzi, viss ceļš bija pilns drēbju un rīku, ko Sīrieši bēgdami bija nometuši. Un tie vēstneši griezās atpakaļ un to teica ķēniņam.
16
Tad tie ļaudis izgāja un aplaupīja Sīriešu lēģeri, un pūrs kviešu miltu maksāja vienu sēķeli, un divi pūri miežu maksāja arī vienu sēķeli, pēc Tā Kunga vārda.
17
Un ķēniņš to virsnieku, uz kura roku viņš atspiedās, bija iecēlis pār vārtiem, un tie ļaudis viņu samina vārtos, ka tas nomira, pēc tiem vārdiem, ko tas Dieva vīrs bija runājis, kad ķēniņš pie viņa nonāca.
18
Jo tas notika tā, kā tas Dieva vīrs uz ķēniņu bija runājis un sacījis: rītu ap šo laiku pūrs kviešu miltu maksās vienu sēķeli un divi pūri miežu vienu sēķeli Samarijas vārtos,
19
Tad tas virsnieks tam Dieva vīram bija atbildējis un sacījis: redzi, jebšu Tas Kungs taisītu logus debesīs, vai šī lieta varētu notikt? Un tas bija sacījis: redzi, tu to redzēsi ar savām acīm, bet no tā neēdīsi.
20
Un tā viņam notika, jo tie ļaudis viņu samina vārtos, ka tas nomira.4 Karaļi 7:1

4 Karaļi 7:2

4 Karaļi 7:3

4 Karaļi 7:4

4 Karaļi 7:5

4 Karaļi 7:6

4 Karaļi 7:7

4 Karaļi 7:8

4 Karaļi 7:9

4 Karaļi 7:10

4 Karaļi 7:11

4 Karaļi 7:12

4 Karaļi 7:13

4 Karaļi 7:14

4 Karaļi 7:15

4 Karaļi 7:16

4 Karaļi 7:17

4 Karaļi 7:18

4 Karaļi 7:19

4 Karaļi 7:204 Karaļi 1 / 4Kar 1

4 Karaļi 2 / 4Kar 2

4 Karaļi 3 / 4Kar 3

4 Karaļi 4 / 4Kar 4

4 Karaļi 5 / 4Kar 5

4 Karaļi 6 / 4Kar 6

4 Karaļi 7 / 4Kar 7

4 Karaļi 8 / 4Kar 8

4 Karaļi 9 / 4Kar 9

4 Karaļi 10 / 4Kar 10

4 Karaļi 11 / 4Kar 11

4 Karaļi 12 / 4Kar 12

4 Karaļi 13 / 4Kar 13

4 Karaļi 14 / 4Kar 14

4 Karaļi 15 / 4Kar 15

4 Karaļi 16 / 4Kar 16

4 Karaļi 17 / 4Kar 17

4 Karaļi 18 / 4Kar 18

4 Karaļi 19 / 4Kar 19

4 Karaļi 20 / 4Kar 20

4 Karaļi 21 / 4Kar 21

4 Karaļi 22 / 4Kar 22

4 Karaļi 23 / 4Kar 23

4 Karaļi 24 / 4Kar 24

4 Karaļi 25 / 4Kar 25