Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
4 Karaļi 15
1
Jerobeama, Izraēla ķēniņa, divdesmit septītā gadā Azarija, Amacījas, Jūda ķēniņa, dēls, palika par ķēniņu.
2
Viņš bija sešpadsmit gadus vecs, kad viņš palika par ķēniņu, un valdīja piecdesmit un divus gadus Jeruzālemē. Un viņa mātei bija vārds Jekalija no Jeruzālemes.
3
Un viņš darīja, kas Tam Kungam labi patika, kā viņa tēvs Amacīja bija darījis.
4
Tikai kalnu altāri vien netapa nopostīti, bet ļaudis upurēja un kvēpināja vēl pa kalniem.
5
Un Tas Kungs sita ķēniņu, ka tas palika spitālīgs līdz savas miršanas dienai, un viņš dzīvoja slimnieku namā. Bet Jotams, ķēniņa dēls, bija pār to namu un tiesāja tās zemes ļaudis.
6
Kas vēl par Azariju stāstāms, un viss, ko viņš darījis, tas ir rakstīts Jūda ķēniņu laiku grāmatā.
7
Un Azarija aizmiga saviem tēviem pakaļ, un to apraka pie viņa tēviem Dāvida pilī, un Jotams, viņa dēls, palika par ķēniņu viņa vietā.
8
Azarijas, Jūda ķēniņa, trīsdesmit astotā gadā Cakarija, Jerobeama dēls, palika par ķēniņu pār Izraēli Samarijā, un valdīja sešus mēnešus,
9
Un darīja, kas Tam Kungam nepatika, kā viņa tēvi bija darījuši; viņš neatstājās no Jerobeama, Nebata dēla, grēkiem, kas Izraēli bija pavedis uz grēkiem.
10
Un Zalums, Jabesa dēls, cēla dumpi pret viņu un to kāva ļaužu priekšā un to nokāva un palika par ķēniņu viņa vietā.
11
Un kas vēl par Cakariju stāstāms, redzi, tas ir rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
12
Šis bija Tā Kunga vārds, ko viņš bija runājis uz Jeū sacīdams: līdz ceturtam augumam tavi bērni sēdēs uz Izraēla goda krēsla; un tā tas noticis.
13
Zalums, Jabesa dēls, palika par ķēniņu Uzijas, Jūda ķēniņa, trīsdesmit devītā gadā un valdīja vienu mēnesi Samarijā.
14
Jo Menaēms, Gadus dēls, cēlās no Tircas un nāca uz Samariju, un kāva Zalumu, Jabesa dēlu, Samarijā un to nokāva un palika par ķēniņu viņa vietā.
15
Un kas vēl par Zalumu stāstāms, un tas dumpis, ko viņš cēlis, redzi, tas ir rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
16
Tad Menaēms kāva Tivzu un visu, kas tur bija, un viņas robežas no Tircas nākdams, tāpēc ka tie viņam nebija (vārtus) atdarījuši, un viņš to kāva un pāršķēla visas grūtās sievas.
17
Azarijas, Jūda ķēniņa, trīsdesmit devītā gadā Menaēms, Gadus dēls, palika par ķēniņu pār Izraēli un valdīja desmit gadus Samarijā.
18
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika, un kamēr dzīvoja, viņš neatstājās no Jerobeama, Nebata dēla, grēkiem, kas Izraēli bija pavedis uz grēkiem.
19
Tad Vūls, Asirijas ķēniņš, nāca pret to zemi, un Menaēms deva Vūlam tūkstoš talentus sudraba, lai viņa roka ar to būtu, ka varētu stiprināties savā valstībā.
20
Un Menaēms to naudu izspieda no Izraēla, un ikkatram bagātam bija jādod Asura ķēniņam par ikkatru vīru piecdesmit sudraba sēķeli. Tad Asirijas ķēniņš griezās atpakaļ un nepalika vairs tai zemē
21
Un kas vēl stāstāms par Menaēmu, un viss, ko viņš darījis, tas ir rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
22
Un Menaēms aizmiga saviem tēviem pakaļ, un Pekaja, viņa dēls, palika par ķēniņu viņa vietā.
23
Azarijas, Jūda ķēniņa, piecdesmitā gadā Pekaja, Menaēma dēls, palika par ķēniņu pār Izraēli Samarijā, un valdīja divus gadus,
24
Un darīja, kas Tam Kungam nepatika; viņš neatstājās no Jerobeama, Nebata dēla, grēkiem, kas Izraēli bija pavedis uz grēkiem.
25
Un Peka, Remalijas dēls, viņa virsnieks, cēla dumpi pret viņu un to kāva Samarijā, ķēniņa nama pagalmā, ar Argobu un ar Arju; un pie viņa bija piecdesmit vīri no Ģileādas bērniem, un viņš to nokāva, un palika par ķēniņu viņa vietā.
26
Un kas vēl stāstāms par Pekaju, un viss, ko viņš darījis, redzi, tas ir rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
27
Azarijas, Jūda ķēniņa, piecdesmit otrā gadā Peka, Remalijas dēls, palika par ķēniņu pār Izraēli Samarijā un valdīja divdesmit gadus.
28
Un viņš darīja, kas Tam Kungam nepatika; viņš neatstājās no Jerobeama, Nebata dēla, grēkiem, kas Izraēli bija pavedis uz grēkiem.
29
Pekas, Izraēla ķēniņa, laikā Tiglat Pilezers, Asirijas ķēniņš, atnāca un uzņēma Jonu un AbelBetMeaku un Janoū un Ķedesu un Acoru un Ģileādu un Galileju un visu Navtalus zemi, un tos noveda uz Asiriju.
30
Un Ozeja, Elas dēls, cēla dumpi pret Peku, Remalijas dēlu, un to sita un nokāva un palika par ķēniņu viņa vietā Jotama, Uzijas dēla, divdesmitā gadā.
31
Un kas vēl par Peku stāstāms, un viss, ko viņš darījis, redzi, tas ir rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
32
Pekas, Remalijas dēla, Izraēla ķēniņa, otrā gadā Jotams, Uzijas dēls, palika par ķēniņu pār Jūdu.
33
Divdesmit pieci gadus viņš bija vecs, kad palika par ķēniņu, un valdīja sešpadsmit gadus Jeruzālemē, un viņa mātei bija vārds Jeruza, Cadaka meita.
34
Un viņš darīja, kas Tam Kungam labi patika, kā viņa tēvs Uzija bija darījis, tā viņš darīja.
35
Tikai kalnu altāri vien netapa nopostīti, ļaudis upurēja un kvēpināja vēl pa kalniem. Šis uztaisīja tos augšvārtus pie Tā Kunga nama.
36
Un kas vēl par Jotamu stāstāms, un viss, ko viņš darījis, tas ir rakstīts Jūda ķēniņu laiku grāmatā.
37
Tanī laikā Tas Kungs sāka uz Jūdu sūtīt Recinu, Sīriešu ķēniņu un Peku, Remalijas dēlu.
38
Un Jotams aizmiga saviem tēviem pakaļ, un tapa aprakts pie saviem tēviem Dāvida, sava tēva, pilī. Un Akas, viņa dēls, palika par ķēniņu viņa vietā.
4 Karaļi 15:1
4 Karaļi 15:2
4 Karaļi 15:3
4 Karaļi 15:4
4 Karaļi 15:5
4 Karaļi 15:6
4 Karaļi 15:7
4 Karaļi 15:8
4 Karaļi 15:9
4 Karaļi 15:10
4 Karaļi 15:11
4 Karaļi 15:12
4 Karaļi 15:13
4 Karaļi 15:14
4 Karaļi 15:15
4 Karaļi 15:16
4 Karaļi 15:17
4 Karaļi 15:18
4 Karaļi 15:19
4 Karaļi 15:20
4 Karaļi 15:21
4 Karaļi 15:22
4 Karaļi 15:23
4 Karaļi 15:24
4 Karaļi 15:25
4 Karaļi 15:26
4 Karaļi 15:27
4 Karaļi 15:28
4 Karaļi 15:29
4 Karaļi 15:30
4 Karaļi 15:31
4 Karaļi 15:32
4 Karaļi 15:33
4 Karaļi 15:34
4 Karaļi 15:35
4 Karaļi 15:36
4 Karaļi 15:37
4 Karaļi 15:38
4 Karaļi 1 / 4Kar 1
4 Karaļi 2 / 4Kar 2
4 Karaļi 3 / 4Kar 3
4 Karaļi 4 / 4Kar 4
4 Karaļi 5 / 4Kar 5
4 Karaļi 6 / 4Kar 6
4 Karaļi 7 / 4Kar 7
4 Karaļi 8 / 4Kar 8
4 Karaļi 9 / 4Kar 9
4 Karaļi 10 / 4Kar 10
4 Karaļi 11 / 4Kar 11
4 Karaļi 12 / 4Kar 12
4 Karaļi 13 / 4Kar 13
4 Karaļi 14 / 4Kar 14
4 Karaļi 15 / 4Kar 15
4 Karaļi 16 / 4Kar 16
4 Karaļi 17 / 4Kar 17
4 Karaļi 18 / 4Kar 18
4 Karaļi 19 / 4Kar 19
4 Karaļi 20 / 4Kar 20
4 Karaļi 21 / 4Kar 21
4 Karaļi 22 / 4Kar 22
4 Karaļi 23 / 4Kar 23
4 Karaļi 24 / 4Kar 24
4 Karaļi 25 / 4Kar 25