A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3 Karaļi 4

1
Tā ķēniņš Salamans bija par ķēniņu pār visu Izraēli.
2
Un šie ir tie lielkungi, kas viņam bija: Azarija, Cadoka dēls, bija tas (pirmais) lielskungs;
3
Elioreps un Aķija, Zizus dēli, bija rakstu vedēji; Jozavats, Aķiluda dēls, bija kanclers;
4
Un Benaja, Jojadas dēls, bija karaspēka virsnieks; un Cadoks un Abjatars bija priesteri;
5
Un Azarija, Nātana dēls, bija celts pār uzraugiem; un Zabuds, Nātana dēls, bija lielskungs, ķēniņa draugs;
6
Un Aīzars bija nama uzraugs, un Adonirams, Abdus dēls, bija pār darbiniekiem celts.
7
Un Salamanam bija divpadsmit uzraugi pār visu Izraēli, kas ķēniņu un viņa namu apkopa. Ikvienam bija mēnesi par gadu tā apkopšana,
8
Un šie ir viņu vārdi: Ura dēls bija uz Evraīma kalniem;
9
Deķera dēls bija Makacā un Zaālbimā un BetZemē un Elonā un BetAnanā;
10
Ezeda dēls Arubotā, un tam bija vēl Zokus un visa Evera zeme;
11
Abinadaba dēls bija pār NavatDoru, un Tavata, Salamana meita, tam bija par sievu.
12
Baēnam, Aķiluda dēlam, bija Taēnaka un Meģidus un visa BetZeana, kas ir sānis Cartanai apakš Jezreēla, no BetZeanas līdz Meola klajumam, līdz viņpus Jokmeamai.
13
Ģebera dēls bija Rāmotā Ģileādā, un tam bija, Jaīra, Manasus dēla, ciemi Ģileādā, viņam bija arī Argoba viducis Bazanā, sešdesmit lielas pilsētas ar mūriem un vara aizšaujamiem.
14
Aķinadabs, Idus dēls, bija Maānaīmā.
15
Aķimaācs bija iekš Navtalus. Šim arīdzan bija Salamana meita, Bazmata, par sievu.
16
Baēna, Uzajus dēls, bija Azerā un Alotā.
17
Jozavats, Paruūs dēls, bija iekš Īzašara.
18
Zimejus, Elas dēls, bija iekš Benjamina.
19
Ģebers, Urus dēls, bija Ģileādā, Ziona, Amoriešu ķēniņa zemē, un Oga, Bāzanas ķēniņa, zemē, un bija tas vienīgais uzraugs tai zemē.
20
Jūda un Izraēla ļaužu bija daudz, tik daudz, kā smiltis jūrmalā, tie ēda un dzēra un bija priecīgi.
21
Un Salamans valdīja pār visām valstīm no lielās upes un pār Vīlistu zemi un līdz Ēģiptes robežai; tie nesa dāvanas un kalpoja Salamanam visu viņa mūžu.
22
Un Salamana barība uz vienu dienu bija trīsdesmit kori kviešu miltu, sešdesmit kori citu miltu,
23
Desmit baroti vērši un divdesmit vērši no ganībām un simts avis, bez briežiem un stirnām un meža kazām un barotiem putniem.
24
Jo viņš valdīja pār visu to zemi šaipus lielās upes, no Tivzas līdz Gazai, par visiem ķēniņiem šaipus lielās upes. Un viņam bija miers no visām pusēm visapkārt.
25
Un Jūda un Izraēls dzīvoja mierā, ikviens apakš sava vīna koka un apakš sava vīģes koka, no Dana līdz Berzebai visu Salamana mūžu.
26
Un Salamanam bija četrdesmit tūkstoš steliņģu priekš braucamiem zirgiem un divpadsmit tūkstoš jātnieki.
27
Un tie uzraugi apkopa ikviens savā mēnesī ķēniņu Salamanu un visus, kas pie ķēniņa Salamana galda ēda, - tiem netrūka nenieka.
28
Un miežus un salmus priekš zirgiem un čakliem kamieļiem tie nesa tai vietā, kur viņš bija, ikviens pēc savas kārtas.
29
Un Dievs deva Salamanam gudrību un ļoti dziļu saprašanu un bagātu zināšanu kā smiltis jūrmalā.
30
Un Salamana gudrība bija lielāka nekā visu austruma zemes bērnu gudrība un nekā visu Ēģiptiešu gudrība.
31
Un viņš bija gudrāks pār visiem cilvēkiem, pār Etanu, Ezraka dēlu, un Emanu un Kalkalu un Dardu, Maālus dēliem, un viņa slava izpaudās pie visām tautām visapkārt.
32
Un viņš runāja trīs tūkstoš sakāmus vārdus un viņa dziesmu bija tūkstoš un piecas.
33
Un viņš runāja par kokiem, no ciedru koka uz Lībanus sākot līdz īzapam, kas pie sienas izaug, un viņš runāja arī par lopiem un par putniem un par tārpiem un par zivīm.
34
Un no visām tautām nāca klausīties Salamana gudrību, no visiem zemes ķēniņiem, kas bija dzirdējuši par viņa gudrību.
3 Karaļi 4:1
3 Karaļi 4:2
3 Karaļi 4:3
3 Karaļi 4:4
3 Karaļi 4:5
3 Karaļi 4:6
3 Karaļi 4:7
3 Karaļi 4:8
3 Karaļi 4:9
3 Karaļi 4:10
3 Karaļi 4:11
3 Karaļi 4:12
3 Karaļi 4:13
3 Karaļi 4:14
3 Karaļi 4:15
3 Karaļi 4:16
3 Karaļi 4:17
3 Karaļi 4:18
3 Karaļi 4:19
3 Karaļi 4:20
3 Karaļi 4:21
3 Karaļi 4:22
3 Karaļi 4:23
3 Karaļi 4:24
3 Karaļi 4:25
3 Karaļi 4:26
3 Karaļi 4:27
3 Karaļi 4:28
3 Karaļi 4:29
3 Karaļi 4:30
3 Karaļi 4:31
3 Karaļi 4:32
3 Karaļi 4:33
3 Karaļi 4:34
3 Karaļi 1 / 3Kar 1
3 Karaļi 2 / 3Kar 2
3 Karaļi 3 / 3Kar 3
3 Karaļi 4 / 3Kar 4
3 Karaļi 5 / 3Kar 5
3 Karaļi 6 / 3Kar 6
3 Karaļi 7 / 3Kar 7
3 Karaļi 8 / 3Kar 8
3 Karaļi 9 / 3Kar 9
3 Karaļi 10 / 3Kar 10
3 Karaļi 11 / 3Kar 11
3 Karaļi 12 / 3Kar 12
3 Karaļi 13 / 3Kar 13
3 Karaļi 14 / 3Kar 14
3 Karaļi 15 / 3Kar 15
3 Karaļi 16 / 3Kar 16
3 Karaļi 17 / 3Kar 17
3 Karaļi 18 / 3Kar 18
3 Karaļi 19 / 3Kar 19
3 Karaļi 20 / 3Kar 20
3 Karaļi 21 / 3Kar 21
3 Karaļi 22 / 3Kar 22