A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

3 Karaļi 16

1
Un Tā Kunga vārds notika uz Jeū, Ananus dēlu, pret Baēzu tā:
2
Tāpēc ka es tevi esmu paaugstinājis no pīšļiem un tevi cēlis par valdītāju pār saviem Izraēla ļaudīm, un tu esi staigājis Jerobeama ceļā un manus Izraēla ļaudis pavedis uz grēkiem, ka tie mani ar saviem grēkiem kaitina,
3
Redzi, tad es atmetīšu Baēzas pēcnākamos un viņa nama pēcnākamos, un darīšu ar tavu namu kā ar Jerobeama, Nebata dēla, namu.
4
Kas no Baēzas mirst pilsētā, to suņi ēdīs, un kas no viņa mirst laukā, to ēdīs putni apakš debess.
5
Un kas vēl stāstāms par Baēzu, un ko viņš ir darījis, un viņa spēks, tas rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
6
Un Baēza gāja dusēt pie saviem tēviem un tapa aprakts Tircā, un viņa dēs Ēla palika par ķēniņu viņa vietā.
7
Bet Tā Kunga vārds notika caur pravieti Jeū, Ananus dēlu, pret Baēzu un viņa namu, visa ļauna dēļ, ko viņš bija darījis priekš Tā Kunga acīm, ka tas viņu bija apkaitinājis ar savu roku darbu un tāds pat bijis kā Jerobeama nams, un ka viņš šo bija apkāvis.
8
Azas, Jūda ķēniņa, divdesmit sestā gadā, Ēla, Baēzas dēls, palika par ķēniņu pār Izraēli Tircā, (un valdīja) divus gadus.
9
Un viņa kalps Zimrus, virsnieks pār ratu pulku vienu pusi, sacēlās pret viņu. Kad viņš Tircā dzēra un bija piedzēries Tircas nama uzrauga Arcas namā,
10
Tad Zimrus nāca iekšā un to sita un nokāva Azas, Jūda ķēniņa, divdesmit septītā gadā, un palika par ķēniņu viņa vietā.
11
Kad viņš nu bija palicis par ķēniņu un sēdēja uz sava goda krēsla, tad viņš apkāva visu Baēzas namu; viņš neatlicināja neviena, kas pie sienas mīž, nedz viņa radus, nedz viņa draugus.
12
Tā Zimrus izdeldēja visu Baēzas namu pēc Tā Kunga vārda, ko viņš pret Baēzu bija runājis caur pravieti Jeū,
13
Visu Baēzas grēku dēļ un Ēlas, viņa dēla, grēku dēļ, ar ko tie bija grēkojuši un Izraēli paveduši uz grēkiem, apkaitinādami To Kungu, Izraēla Dievu, ar neliešu elkiem.
14
Un kas vēl stāstāms par Ēlu un viss, ko viņš darījis, tas rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
15
Azas, Jūda ķēniņa, divdesmit septītā gadā Zimrus palika par ķēniņu (un valdīja) septiņas dienas Tircā, un tie ļaudis bija apmetušies pret Ģibetonu, kas Vīlistiem pieder.
16
Un tie ļaudis, kas tur bija apmetušies, dzirdēja sakām: Zimrus dumpi cēlis un arī ķēniņu nokāvis. Tad viss Izraēls lēģerī tai dienā cēla karavirsnieku Amru par ķēniņu pār Izraēli.
17
Un Amrus cēlās un viss Izraēls līdz ar viņu no Ģibetonas un apmetās pret Tircri.
18
Kad nu Zimrus redzēja, ka pilsēta bija uzņemta, tad viņš gāja ķēniņa nama pilī un sadedzināja ķēniņa namu un sevi pašu ar uguni un nomira,
19
Savu grēku dēļ, ar ko viņš bija apgrēkojies, ļaunu darīdams priekš Tā Kunga acīm, staigādams Jerobeama ceļā un viņa grēkos, ko tas darīja, Izraēli pavezdams uz grēkiem.
20
Un kas vēl stāstāms par Zimru un viņa dumpi, ko viņš cēlis, tas rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
21
Tad Izraēla ļaudis dalījās divējos pulkos, viena ļaužu puse pieķērās Tibnum, Ģinata dēlam, šo celt par ķēniņu, un otra puse pieķēras Amrum.
22
Bet tie ļaudis, kas Amrum pieķērās, bija stiprāki, nekā tie ļaudis, kas Tibnum, Ģinata dēlam, pieķērās, un Tibnus nomira un Amrus palika par ķēniņu.
23
Azas, Jūda ķēniņa, trīsdesmit pirmā gadā Amrus palika par ķēniņu pār Izraēli, un valdīja divpadsmit gadus; Tircā viņš valdīja sešus gadus.
24
Un viņš pirka Samarijas kalnu no Zemera par diviem talentiem sudraba, un taisīja (pilsētu) tai kalnā un nosauca tās pilsētas vārdu, ko viņš bija uztaisījis, pēc Zemera, tā kalna kunga, vārda Samariju.
25
Un Amrus darīja, kas Tam Kungam nepatika, un bija ļaunāks nekā visi, kas priekš viņa bijuši.
26
Un viņš staigāja visos Jerobeama, Nebata dēla, ceļos un viņa grēkos, ar ko tas Izraēli bija apgrēcinājis, apkaitinādams To Kungu, Izraēla Dievu, ar saviem neliešu elkiem.
27
Un kas vēl stāstāms par Amru, ko viņš darījis, un viņa vara, ko viņš parādījis, tas rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā.
28
Un Amrus gāja dusēt pie saviem tēviem un tapa aprakts Samarijā, un viņa dēls Akabs palika par ķēniņu viņa vietā.
29
Un Akabs, Amrus dēls, palika par ķēniņu pār Izraēli Azas, Jūda ķēniņa, trīsdesmit astotā gadā, un Akabs, Amrus dēls, valdīja pār Izraēli divdesmit un divus gadus Samarijā.
30
Un Akabs, Amrus dēls, darīja, kas Tam Kungam nepatika, vairāk nekā visi, kas priekš viņa bijuši.
31
Un viņam šķita mazu lietu esam, staigāt Jerobeama, Nebata dēla, grēkos. Un viņš ņēma Izebeli, Etbaāla, Sidoniešu ķēniņa, meitu par sievu, un nogāja un kalpoja Baālam un metās priekš tā zemē.
32
Un viņš uzcēla Baālam altāri Baāla namā, ko viņš Samarijā bija taisījis.
33
Akabs arī taisīja Ašeru, tā ka Akabs vairāk darīja, kaitinādams To Kungu, Izraēla Dievu, nekā visi Izraēla ķēniņi, kas priekš viņa bijuši.
34
Viņa laikā Ķiēls no Bēteles uztaisīja Jēriku; viņa pamatus tas lika par savu pirmdzimto dēlu Abiramu, un viņa vārtus tas iecēla par savu jaunāko dēlu Zegubu, pēc Tā Kunga vārda, ko viņš runājis caur Jozuū, Nuna dēlu.
3 Karaļi 16:1
3 Karaļi 16:2
3 Karaļi 16:3
3 Karaļi 16:4
3 Karaļi 16:5
3 Karaļi 16:6
3 Karaļi 16:7
3 Karaļi 16:8
3 Karaļi 16:9
3 Karaļi 16:10
3 Karaļi 16:11
3 Karaļi 16:12
3 Karaļi 16:13
3 Karaļi 16:14
3 Karaļi 16:15
3 Karaļi 16:16
3 Karaļi 16:17
3 Karaļi 16:18
3 Karaļi 16:19
3 Karaļi 16:20
3 Karaļi 16:21
3 Karaļi 16:22
3 Karaļi 16:23
3 Karaļi 16:24
3 Karaļi 16:25
3 Karaļi 16:26
3 Karaļi 16:27
3 Karaļi 16:28
3 Karaļi 16:29
3 Karaļi 16:30
3 Karaļi 16:31
3 Karaļi 16:32
3 Karaļi 16:33
3 Karaļi 16:34
3 Karaļi 1 / 3Kar 1
3 Karaļi 2 / 3Kar 2
3 Karaļi 3 / 3Kar 3
3 Karaļi 4 / 3Kar 4
3 Karaļi 5 / 3Kar 5
3 Karaļi 6 / 3Kar 6
3 Karaļi 7 / 3Kar 7
3 Karaļi 8 / 3Kar 8
3 Karaļi 9 / 3Kar 9
3 Karaļi 10 / 3Kar 10
3 Karaļi 11 / 3Kar 11
3 Karaļi 12 / 3Kar 12
3 Karaļi 13 / 3Kar 13
3 Karaļi 14 / 3Kar 14
3 Karaļi 15 / 3Kar 15
3 Karaļi 16 / 3Kar 16
3 Karaļi 17 / 3Kar 17
3 Karaļi 18 / 3Kar 18
3 Karaļi 19 / 3Kar 19
3 Karaļi 20 / 3Kar 20
3 Karaļi 21 / 3Kar 21
3 Karaļi 22 / 3Kar 22